Prezydent podpisał tzw. ustawę o Komisji Nadzoru Finansowego

Prezydent podpisał tzw. ustawę o Komisji Nadzoru Finansowego

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o Komisji Nadzoru Finansowego. Wyjaśniono, że jej podstawowym celem jest wprowadzenie zmian mających umożliwić wzmocnienie nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Jak wskazywali przedstawiciele projektodawców w trakcie prac legislacyjnych, ustawa jest też efektem przeglądu skuteczności obowiązujących dotychczas rozwiązań oraz stanowi reakcję na rekomendacje przedstawione przez przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące zwiększenia niezależności finansowej KNF.

Kancelaria Prezydenta przypomina, że ustawa nowelizuje 23 ustawy. Wśród najistotniejszych zmian wprowadzanych przedłożoną ustawą wskazać należy:

  • dokonanie modyfikacji składu Komisji Nadzoru Finansowego, polegającej na rozszerzeniu składu Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków – przedstawicieli: Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych;
  • dokonanie istotnych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, polegających w szczególności na nadaniu statusu państwowej osoby prawnej oraz uzyskaniu przez Urząd niezależności w dysponowaniu posiadanymi funduszami;
  • wprowadzenie mechanizmu wydawania przez KNF decyzji o przejęciu banku przez inny bank oraz umożliwienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu udzielania wsparcia podmiotom przejmującym bank.

Czytaj też:
Nowy szef KNF: Przekształcenie Urzędu KNF w państwową osobę prawną zwiększy jego niezależność
Czytaj też:
Były szef KNF zatrzymany przez CBA. Usłyszy zarzuty korupcyjne

Źródło: WPROST.pl
+
 1

Czytaj także