Szkoła wyższa dla studentów z niepełnosprawnością
Materiał partnera

Szkoła wyższa dla studentów z niepełnosprawnością

Kampania Włącz Się
Kampania Włącz Się
Biuro Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zostało utworzone z myślą o studentach oraz absolwentach uczelni, aby stanowić dla nich wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, praktyk, staży, dbać o ich rozwój zawodowy.

W zespole Biura Karier pracuje dwóch doradców zawodowych i jeden ds. przedsiębiorczości, którzy pomagają im w aktywnym wejściu na rynek pracy lub zmianie ścieżki zawodowej, a nawet w założeniu własnej działalności gospodarczej. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji lub warsztatów umiejętności interpersonalnych niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Biuro Karier realizuje także różne projekty we współpracy z pracodawcami np. szybkie rekrutacje, mentoring i coaching, targi pracy.

Dodatkowo Biuro Karier zajmuje się procesem organizacji praktyk zawodowych na uczelni – dwóch pracowników jest odpowiedzialnych za ten proces. Każdy student, również z niepełnosprawnością, ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych. Studenci mogą zaliczyć ten przedmiot na podstawie odbytej praktyki lub zdobytego doświadczenia zawodowego. W zależności od typu studiów studenci zaliczają praktyki w różnych semestrach. Aktualny wymiar praktyk to 3 miesiące, a od roku akademickiego 2019/2020 - 6 miesięcy (z wyjątkiem studiów II stopnia).

Studenci z niepełnosprawnością, dokładnie tak samo jak pełnosprawni, mogą korzystać ze wszystkich usług Biura Karier, którego pomoc i oferta uwzględnia cechy konkretnego studenta, w każdym indywidualnym przypadku.

Chcąc sprawić, aby Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu była miejscem przyjaznym dla wszystkich studentów, Władze Uczelni powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON), które oferuje szeroki zakres usług na rzecz poprawy procesu kształcenia studentów
z niepełnosprawnością. Do zadań Biura należą m. in.:

 1. Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiami
 2. Zakup i wypożyczanie sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnością naukę
  i funkcjonowanie na Uczelni
 3. Zakup usług umożliwiających studentom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo
  w zajęciach
 4. Przydzielanie asystentów dla studentów z niepełnosprawnością
 5. Przyjmowanie wniosków o stypendium dla studentów z niepełnosprawnością
 6. Monitorowanie bieżących potrzeb i problemów studentów z niepełnosprawnością
 7. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością
 8. Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy materialnej
 9. Organizowanie konsultacji dla studentów z niepełnosprawnością w czasie dyżurów pracowników Biura
 10. Monitorowanie zmian w prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnością
 11. Organizowanie szkoleń dla pracowników Uczelni dotyczących funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością

Forma udzielanego wsparcia bezpośrednio zależy od rodzaju niepełnosprawności zgłaszającego się studenta. Jednocześnie różnorodność oferowanych przez BON usług jest dopasowana do rodzajów dysfunkcji, deficytów i potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Do BON mogą się zwrócić zarówno studenci jak i pracownicy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu we wszelkich kwestiach związanych z procesem edukacji studenta z niepełnosprawnością. Pomoc Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością jest udzielana wyłącznie osobom, które zgłoszą taką potrzebę oraz dostarczą dokumentację opisującą ich sytuację zdrowotną. Ma to na celu uszanowanie niezależności i praw studentów z niepełnosprawnością. Na Uczelni studiuje ponad 150 osób z niepełnosprawnością (łącznie na wszystkich kierunkach, formach i semestrach studiów: stacjonarne, niestacjonarne, wieczorowe, licencjat, magisterskie uzupełniające, magisterskie jednolite, inżynierskie). Liczba ta zmienia się w czasie i może dochodzić do 170-180 studentów (do tego jeszcze jest spora grupa słuchaczy z niepełnosprawnością na studiach podyplomowych).

Informacji udzielił dr Maciej Szczepanik Pełnomocnik Rektora ds. Osób
z Niepełnosprawnością WSB we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31,
Budynek A, pok. 028, w przyziemiu, email: bon@wsb.wroclaw.pl tel.: 71 376 23 77

Czytaj także

 0