Prezydent odznaczył zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Oto lista wyróżnionych

Prezydent odznaczył zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Oto lista wyróżnionych

Order Orła Białego
Order Orła Białego / Źródło: KPRP
Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Orderem Orła Białego odznaczeni zostali prof. Andrzej Nowak i prof. Grażyna Świątecka.

Z okazji Święta Niepodległości w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Orderem Orła Białego odznaczeni zostali:

 • w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie Andrzej Nowak, historyk, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiej Akademii Nauk, autor m.in. monumentalnych „Dziejów Polski”
 • w uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu idei wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i bezinteresownej pomocy, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i służbie społeczeństwu polskiemu Grażyna Świątecka, profesor medycyny, kardiolog, twórczyni Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski:

w uznaniu wybitnych zasług dla nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy badawczej w dziedzinie fizyki i inżynierii materiałowej – Sylwester Porowski, fizyk, twórca polskiego błękitnego lasera

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski:

 • za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej Barbara Krafft-Seidner, aktorka teatralna i filmowa
 • za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej – Stanisław Michnowski, Powstaniec Warszawski, geofizyk, autor publikacji z zakresu elektryczności atmosfery

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

 • za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności państwowej - Anna Gręziak, działaczka opozycji demokratycznej w PRL,
 • za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe oraz promowanie Polski na świecie – Piotr Nowakowski, siatkarz, reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata,
 • za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce - Roman Zych, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wielokrotnie aresztowany i represjonowany.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 • za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej – Andrzej Bętkowski, działacz samorządowy, marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej - Andrzej Czerwiński, członek Polskiego Czerwonego Krzyża, zaangażowany w promowanie honorowego krwiodawstwa
 • za wybite zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność kombatancką i społeczną - Zbigniew Gwiazda, kombatant, działacz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”, członek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości
 • za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz przedsiębiorczości polskiej, za osiągnięcia w działalności społecznej – Stanisław Han, przedsiębiorca branży farmaceutycznej, doktor nauk biologicznych, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.
 • za wybitne zasługi w pracy naukowej, za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym - Jolanta Jabłońska-Bonca, profesor nauk prawnych, autorka licznych publikacji oraz ekspertyz z zakresu legislacji
 • za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność publiczną - Wanda Krajewska-Hofman, członek młodzieżowej organizacji antykomunistycznej, działaczka „Solidarności” w latach osiemdziesiątych, następnie działająca w Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze
 • za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiego folkloru, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i twórczej - Krystyna Maciąg, współzałożyciel Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, organizator koncertów charytatywnych

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:

 • za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski – Tadeusz Burchacki, inicjator i współtwórca licznych tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom i miejscom pamięci narodowej, Maria Gabiniewicz - pielęgnuje pamięć o polskich zesłańcach, wieloletni pracownik Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu oraz Sekretariatu Prymasa Polski
 • za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia, za popularyzowanie wiedzy historycznej - Alicja Klich-Rączka, kierownik przychodni dla byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i Dzieci Holocaustu
 • za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej - Cezary Kuklo, historyk i demograf, profesor Uniwersytetu w Białymstoku
 • za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej - ksiądz Kazimierz Niemirka, kapelan siedleckiej policji, zaangażowany w budowę Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach
 • za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej - Wojciech Tomczyk, dramaturg, scenarzysta teatralny i filmowy
 • za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej - Jerzy Wojciechowski, znawca muzyki jazzowej, organizator cyklu koncertowego „Jazz w muzeum” oraz festiwalu „Muzeum Jazz Festiwal”
 • za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, literackiej i twórczej, za krzewienie polskiej kultury - ksiądz Kazimierz Wójtowicz, krzewiciel polskiej kultury w Austrii, pisarz, tłumacz, poeta, wydawca.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 • za wybitne zasługi w popularyzowaniu wiedzy o polskiej historii, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej – Rita Cosby, amerykańska dziennikarka, córka Powstańca Warszawskiego, propagatorka polskiej historii

za zasługi dla Niepodległej Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości:

 • pułkownik Roman Ćwikliński, oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • Jan Józef Kasprzyk, historyk, działacz społeczny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Tadeusz Krawczak, historyk, dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 • podpułkownik Tomasz Sieńko, oficer w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych
 • starszy chorąży sztabowy marynarki Maciej Skrzypkowski, podoficer w 3. Flotylli Okrętów
 • Mateusz Szpytma, historyk, współtwórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia Rodziny Ulmów w Markowej, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Czytaj też:
Premier Morawiecki interweniuje u szefa Netfliksa. Chodzi o serial „Iwan Groźny z Treblinki”

Źródło: Prezydent.pl
 1

Czytaj także