Ludzkie szczątki spoczywały pod parkingiem. IPN odkrył nieznaną, zbiorową mogiłę ofiar obozu w Treblince

Ludzkie szczątki spoczywały pod parkingiem. IPN odkrył nieznaną, zbiorową mogiłę ofiar obozu w Treblince

Mogiła w Treblince
Mogiła w Treblince / Źródło: Instytut Pamięci Narodowej
Odkrycia przy byłym niemieckim nazistowskim obozie pracy przymusowej Treblinka I w województwie mazowieckim dokonali śledczy z IPN-u wraz z międzynarodowym zespołem biegłych. Ludzkie szczątki odnaleziono na terenie, na którym obecnie znajduje się leśny parking.

Prace były prowadzone od 12 listopada. Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, w ramach śledztwa prowadzonego w sprawie zbrodni dokonanych w latach 1941–1944 na więźniach niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I, prowadzi oględziny miejsca, w którym funkcjonował obóz oraz okolicznych terenów. Celem oględzin jest ustalenie miejsc, w których mogą znajdować się masowe i pojedyncze groby ofiar obozu oraz miejsc egzekucji.

Przeprowadzone dotąd prace doprowadziły do znalezienia na terenie obecnego leśnego parkingu, przyległego do miejsca, w którym funkcjonował niemiecki obóz pracy przymusowej Treblinka I, mogiły o wymiarach 4,50 m x 3,40 m, w której znajdują się szczątki ludzkie. Na terenie owego parkingu, w wierzchniej warstwie ziemi, znaleziono ponadto łuski od pocisków broni długiej i krótkiej oraz elementy garderoby, między innymi metalową klamrę paska do spodni.

Mogiła została zabezpieczona i oznaczona. Prowadzone oględziny nie są połączone z ekshumacją szczątków ludzkich, które mogą się znajdować w badanych miejscach, a ich celem jest wyłącznie ustalenia miejsc, w których znajdują się mogiły ofiar oraz miejsc egzekucji.

Po zakończeniu prac na terenie parkingu, oględziny będą kontynuowane na terenie przyległego lasu.

Wskazane wyżej czynności, prowadzone w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, są pierwszymi kompleksowymi badaniami terenu na którym mogą znajdować się mogiły więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej Treblinka I.

W lesie przylegającym do obozu pracy w Treblinka I, w skrytych mogiłach, grzebano zwłoki więźniów zmarłych podczas ciężkich prac, rozstrzeliwano rannych i wycieńczonych, skazanych na śmierć za wykroczenia obozowe.

Teren lasu był miejscem straceń nie tylko więźniów obozu. W miejscu tym, na zarządzenie gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, dokonywano także egzekucji osób przywożonych z Warszawy i z Sokołowa Podlaskiego, w tym więźniów Pawiaka. Egzekucje wykonywano do ostatniej chwili funkcjonowania obozu pracy, tj. do końca lipca, a nawet pierwszych dni sierpnia 1944 roku.

Czytaj też:
Netflix dał plamę nie tylko w pierwszym odcinku. „Iwan Groźny z Treblinki” ma więcej błędów

Galeria:
IPN odkryło nieznaną dotąd mogiłę ze szczątkami ofiar obozu w Treblince
 2

Czytaj także