Tarcza antykryzysowa. Senackie komisje rekomendują poprawki. Jakie?

Tarcza antykryzysowa. Senackie komisje rekomendują poprawki. Jakie?

Posiedzenie Senatu
Posiedzenie Senatu / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Przyjęcie tarczy antykryzysowej bez poprawek rekomenduje Senatowi Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, natomiast Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Zdrowia wniosły o wprowadzenie do ustaw poprawek. Obecnie trwa debata na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Pakiet został przyjęty przed dwoma dniami przez Sejm i skierowany do Senatu. W poniedziałek ustawy trafiły do komisji senackich.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wniosła o przyjęcie bez poprawek: nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. Senator Adam Szejnfeld (KO) złożył wnioski mniejszości zawierające poprawki dotyczące m.in. wykreślenia zmian w Kodeksie wyborczym, a przewodniczący komisji Marek Pęk (PiS) złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Komisja wniosła też o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (projekt rządowy). Nowelizacja rozszerza kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) tak, by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa. PFR będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i za pomoc przedsiębiorcom. Nowela usuwa także ograniczenia wynikające z dotychczasowych przepisów, np. dopuszcza finansowanie przedsiębiorców nie tylko w formie obejmowania nowo wyemitowanych akcji lub udziałów, ale także przez ich nabycie, tj. z obecnego kapitału zakładowego.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wniosła o przyjęcie z poprawkami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Do pierwszej z ustaw przyjęto poprawki, dotyczące m.in. wykreślenia zmian dotyczących przeprowadzenia wyborów i funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Większość poprawek to zmiany redakcyjne i doprecyzowujące. Komisja m.in. przyjęła też poprawki mające na celu wypłatę tzw. świadczenia postojowego od 1 kwietnia 2020 r.; umożliwienie obniżenia wymiaru czasy pracy poniżej 20 proc. Przewodniczący Komisji Kazimierz Kleina (KO) na zakończenie posiedzenia zapowiedział możliwość zgłoszenia dalszych poprawek do tarczy antykryzysowej na posiedzeniu plenarnym Senatu. Komisja Zdrowia wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO) zaproponowała m.in, żeby personel medyczny stale narażony na kontakt z osobami zarażonymi był raz w tygodniu badany na obecność koronawirusa – w czasie zagrożenia epidemicznego lub epidemii, do 60 dni od odwołania tego stanu. Testy miałyby być finansowane z budżetu państwa. Ponadto jedna z poprawek daje możliwość obywatelom odpłatnego wykonania testów.

Poprawki do nowelizacji zgłosił również senator Wojciech Konieczny (Lewica). Jedna z nich przewiduje, że pracownikom placówek, w których leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem za pracę w godzinach nadliczbowych przysługiwałby specjalny dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia. Koszty tego dodatku miałyby być finansowane z budżetu państwa. Zaproponowano też poprawkę, zakładającą wykreślenie zapisu umożliwiającego komercjalizację szpitali.

Czytaj też:
Prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2020

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także