Andrzej Duda zaproponował kompromis ws. aborcji. Jest projekt ustawy

Andrzej Duda zaproponował kompromis ws. aborcji. Jest projekt ustawy

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta pojawił się projekt ustawy, który Andrzej Duda skierował do Sejmu. Prezydent zaproponował rozwiązanie sporu, który został wywołany przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego ograniczający prawo aborcyjne.

W wydanym 30 października oświadczeniu prezydent zaproponował nowy kompromis aborcyjny. Jego zdaniem, dopuszczalna powinna być aborcja z uwagi na wady letalne płodu. Wady takie powodują, że dziecko urodzi się martwe lub obarczone ciężką chorobą lub wadą, prowadzącą bezpośrednio do śmierci dziecka, niezależnie od zastosowanych metod leczenia. Przesłanka ta nie dotyczy jednak m.in. zespołu Downa.

Z projektu nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 roku, wynika, że zmieniony miałby zostać pkt 2a w brzmieniu: „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne”. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

twitter

W uzasadnieniu podkreślono, że „dotychczas stosowane przepisy dopuszczały aborcję w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego”.

Wyrokiem z 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że pierwsza druga przesłanka jest niezgodna z konstytucją. „Ochrona ludzkiego życia jest oczywistym obowiązkiem państwa, wpisanym w jego istotę (...)Podkreślenia wymaga, że w omawianym wyroku Trybunał Konstytucyjny nie oceniał zgodności z Konstytucją RP dwóch pozostałych, obowiązujących przesłanek przerywania ciąży,tj. przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego” - czytamy w uzasadnieniu prezydenckiej inicjatywy.

Pogląd prezydenta ws. aborcji jest znany

„Pogląd wnioskodawcy w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży w przypadku wystąpienia tzw. przesłanki eugenicznejjest powszechnie znany, gdyż był konsekwentnie wyrażany m.in. w publicznych wypowiedziach czy wywiadach. Jednakże ustawodawstwo regulujące tak ważne społecznie zagadnienia musi uwzględniać –przy poszanowaniu przepisów Ustawy Zasadniczej dotyczących zarówno nienarodzonego dziecka, jak i jego matki –prawo do podejmowania samodzielnie, w ustawowo określonych warunkach, niezwykle trudnych decyzji dotyczących donoszenia bądź przerwania ciąży” - napisano w projekcie nowelizacji.

W uzasadnieniu dodano, że „projekt przewiduje wprowadzenie,zgodnej z zasadami konstytucji, nowej przesłanki warunkującej możliwość przerwania ciąży w przypadku wystąpienia u dziecka tzw. wad letalnych”. „Zgodnie z tą przesłanką, przerwanie ciąży będzie możliwe w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskażą na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne. Podkreślenia wymaga, że tzw. wady letalne będą jedynymi wadami, których wystąpienie będzie uprawniało do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży.Przerwanie ciąży nie będzie natomiast możliwe w przypadku wystąpienia u dziecka innego rodzaju wad rozwojowych” – podkreślono.

Czytaj też:
Onet: Co posłowie PiS mają mówić o Strajkach Kobiet? Wyciekły wewnętrzne instrukcje

Źródło: Twitter / Patryk Słowik
 3

Czytaj także