Arcybiskup Jędraszewski walczy z pedofilią w Kościele. Wydał regułę, którą muszą podpisać duchowni

Arcybiskup Jędraszewski walczy z pedofilią w Kościele. Wydał regułę, którą muszą podpisać duchowni

Abp Marek Jędraszewski
Abp Marek Jędraszewski Źródło: Newspix.pl / Filip Radwanski/SOPA Images/ZUMA Wire
Abp Marek Jędraszewski w specjalnym dekrecie wprowadził „Regułę poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej”. Przepisy szczegółowo regulują m.in. kwestie zabronionych zachowań w kontaktach z małoletnimi, takich jak przyjmowanie dzieci w mieszkaniach duchownych czy odbywania wizyt sam na sam w miejscu zamieszkania małoletnich.

Na stronach archidiecezji krakowskiej pojawiła się „Reguła poszanowania godności i dóbr osobistych bliźniego, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób bezradnych, w Archidiecezji Krakowskiej” wprowadzona przez abp. Marka Jędraszewskiego. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

„Prezentowana Reguła ma na celu wyeliminowanie ryzyka umyślnej lub choćby przypadkowej krzywdy doświadczonej w relacjach pomiędzy członkami Archidiecezji Krakowskiej, szczególnie zaś tej, która mogłaby dotknąć wymagających wyjątkowej ochrony dzieci, młodzież i osoby bezradne (zgodnie z zasadami Prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce Konferencji Episkopatu Polski)” – czytamy. To unikatowy dokument w skali polskiego kościoła.

Dekret abp. Jędraszewskiego

W dekrecie mowa jest o zapobieganiu przemocy, w tym także bardzo szeroko i dokładnie opisanej przemocy psychicznej i emocjonalnej. Jako taka przemoc wymienione są m.in. przypadki stalkingu, mobbingu, rasizmu, upokarzania, złej organizacji pracy, stawiania wymagań ponad kompetencje, nierespektowanie czasu wolnego i odpoczynku, wyzywającego wyglądu, podtekstów i żartów o charakterze erotycznym, używania wulgaryzmów, czy rozsyłania materiałów pornograficznych.

„Wszystkie (...) formy zachowań lub zaniechań przynoszące krzywdę bliźniemu zaobserwowane w strukturach Archidiecezji Krakowskiej wymagają natychmiastowej reakcji osób posiadających o nich wiedzę. Reakcja ta, prócz zapewnienia bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy, przerwania sytuacji prowokującej krzywdę, uświadomienia sprawcy konsekwencji jego postępowania, zakłada również, w niektórych przypadkach opisanych w dokumentach Kościoła i prawie państwowym, potrzebę przekazania informacji do właściwych organów władzy kościelnej oraz świeckiej” – czytamy.

Szczególne zasady dotyczące kontaktów z dziećmi

W kolejnych punktach reguły w szczególny sposób opisano, jak powinny wyglądać kontakty kapłanów i innych współpracowników archidiecezji z małoletnimi.

Zabronione zostało m.in.:

  • organizowanie spotkań poza przyjętym wcześniej harmonogramem zawierającym informacje o czasie i miejscu spotkania,
  • wyciągania wobec małoletnich sprawiających trudności wychowawcze konsekwencji dyscyplinarnych nieproporcjonalnych do przewinień
  • zapraszania i przyjmowania małoletnich w mieszkaniach duchownych
  • odbywania wizyt sam na sam w miejscu zamieszkania i pobytu małoletnich
  • przewożenia małoletnich własnym środkiem transportu
  • uprawiania z małoletnim indywidualnych form sportu i rekreacji, jeśli nie jest to związane z oficjalnie prowadzonym treningiem sportowym
  • zobowiązywania małoletnich do zachowania tajemnicy poza wypadkiem tajemnicy spowiedzi lub innym przewidzianym w prawie
  • prowadzenia rozmów na tematy związane z dojrzewaniem i płciowością lub doświadczeniami w tej dziedzinie, wykraczających poza przewidziane dla danego wieku zatwierdzone programy edukacyjne, wychowawcze i formacyjne, a także poza potrzebą wynikającą z warunków sprawowania sakramentu pokuty z zachowaniem właściwych norm
  • dzielenia z małoletnim wiedzą o własnych doświadczeniach w dziedzinie seksualności, a także zachowań aspołecznych i stanowiących wykroczenia przeciw prawu kanonicznemu i państwowemu
  • uniemożliwiania rodzicom i opiekunom prawnym wglądu w treści oraz formy pracy duszpasterskiej i wychowawczej z małoletnimi

Dekret reguluje też inne niż osobiste formy kontaktów z nieletnimi, które powinny być prowadzone tylko ze służbowych telefonów i adresów mailowych wyłącznie w ciągu dnia.

Zapoznanie się z treścią reguły muszą podpisać osoby pełniące już zadania w Archidiecezji Krakowskiej, jak i podejmujące je w przyszłości, szczególnie kapłani.

„Nieprzestrzeganie zasad zawartych w Regule może pociągnąć za sobą konsekwencje służbowe i dyscyplinarne oraz w niektórych przypadkach być podstawą do kierowania doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych lub państwowych według prawa kanonicznego i powszechnego” – czytamy pod koniec. Podkreślono też, że powyższe normy nie zwalniają z przestrzegania przepisów prawa powszechnego ani kanonicznego.

Czytaj też:
Arcybiskup Jędraszewski oburzony jednorożcem na świątecznym plakacie. „To nowa fala ateizacji”

Źródło: WPROST.pl