Niekorzystny dla Polski wyrok Trybunału w Strasburgu. „Naruszono konwencję”

Niekorzystny dla Polski wyrok Trybunału w Strasburgu. „Naruszono konwencję”

Paweł Juszczyszyn
Paweł Juszczyszyn Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
ETPC przyznał rację Pawłowi Juszczyszynowi. Trybunał w Strasburgu uznał, że w sprawie sędziego zostały naruszonetrzy artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

6 października Trybunał w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia został zawieszony w czynnościach służbowych na mocy uchwały Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ocenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego (w tej kwestii sędziowie byli jednogłośni).

W ocenie ETPC naruszono również dwa inne artykuły mówiące o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mówiącego o granicach stosowania ograniczeń praw (stosunek głosów 5 do 2 na korzyść Pawła Juszczyszyna).

Sprawa sędziego Juszczyszyna. Najważniejsze informacje

W 2020 roku Paweł Juszczyszyn wystąpił ze skargą do ETPC, w której zarzucał polskim władzom naruszenie kilku artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Chodziło m.in. pozbawienie prawa do rzetelnego procesu przed sądem, a także naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego.

Sędzia szczegółowo opisał z jakimi konsekwencjami musiał się liczyć po tym, jak w 2019 roku próbował dostosować się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego tzw. neosędziów, czyli sędziów powołanych przez KRS. Paweł Juszczyszyn domagał się m.in. ujawnienia list poparcia dla kandydatów do nowej KRS. Wbrew orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zostały one upublicznione przez polskie władze.

Po ujawnieniu żądania, sędzia został m.in. pozbawiony delegacji do sądu okręgowego. Co więcej, członek nowej KRS Maciej Nawacki odsunął Juszczyszyna na miesiąc od orzekania a nowy rzecznik dyscyplinarny przedstawił mu zarzuty dyscyplinarne. Wynagrodzenie prawnika zostało bezterminowo obniżone o 40 proc. Ostatecznie został bezterminowo zawieszony przez nową Izbę Dyscyplinarną.

W maju 2022 roku sędzia został przywrócony do orzekania. To nie oznaczało jednak końca jego problemów. Został bowiem wysłany przez Macieja Nawackiego na urlop oraz przeniesiony z wydziału cywilnego do wydziału rodzinnego.

Czytaj też:
Piotrowicz nie zamierza przepraszać Gersdorf. Złożył skargę kasacyjną

Źródło: WPROST.pl
 3

Czytaj także