Trybunał w Strasburgu przyjął skargę Michała Szczerby przeciwko Polsce

Trybunał w Strasburgu przyjął skargę Michała Szczerby przeciwko Polsce

Michał Szczerba
Michał Szczerba Źródło: Shutterstock / Darek Warczakoski
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę przeciwko Polsce złożoną przez Michała Szczerbę. Sprawa, której dotyczy zażalenie posła PO sięga 2016 roku.

Skarga do ETPC została złożona przez Michała Szczerbę w 2017 roku. – Jest to pierwsza tego typu sprawa z powództwa polskiego parlamentarzysty, która dotyczy ograniczenia wolności wypowiedzi podczas wykonywania mandatu poselskiego – tłumaczył wówczas polityk .

Czego dotyczy skarga Michała Szczerby?

Wydarzenia, o których wspomniał , rozegrały się 16 grudnia 2016 roku. Kancelaria Sejmu planowała wówczas wprowadzenie ograniczeń dla dziennikarzy na terenie parlamentu. Przeciwko takim rozwiązaniom protestowała opozycja. Polityk KO zawiesił na mównicy kartkę z napisem "#WolneMediaw", za co został przywołany do porządku przez prowadzącego obrady Marka Kuchcińskiego. Ostatecznie marszałek Sejmu wykluczył Michała Szczerbę z dalszego posiedzenia.

Polityk PO uznał, że decyzja polityka PiS była niedopuszczalną ingerencją w swobodę wypowiedzi gwarantowaną przez art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka. – Do naruszenia doszło na skutek wadliwego i nieuzasadnionego podjęcia przez marszałka Sejmu RP decyzji o wykluczeniu mnie z obrad. Marszałek odebrał mi możliwość wykonywania mandatu poselskiego i reprezentowania moich wyborców – podkreślał parlamentarzysta.

ETPC zajmie się sprawą Szczerby?

Na oficjalnej stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja o sprawie Michał Szczerba przeciwko Polsce. Z komunikatu wnika, że trybunał przyjął sprawę do rozpoznania oraz zakomunikował ją polskim władzom.

Pytania skierowane do ETPC dotyczą tego, czy doszło do ingerencji w wolność wypowiedzi skarżącego a jeśli tak, była uzasadniona. W opinii polityka KO Marek Kuchciński złamał regulamin Sejmu, ponieważ m.in. pominął m.in. pierwszy punkt procedury dyscyplinowania posłów – zwrócenie uwagi, które powinno poprzedzić przywołanie do porządku.

Inny zarzut dotyczy naruszenia art. 13 konwencji, który gwarantuje prawo do skutecznego środka odwoławczego. – Moim celem jest doprowadzenie do orzeczenia, które napiętnuje sytuacje polegające na arbitralnym wykluczeniu posła z obrad Sejmu. Tę skargę złożyłem w imieniu całej zjednoczonej opozycji, która wyraziła swój sprzeciw wobec mojego wykluczenia z obrad – podkreślał poseł PO.

Czytaj też:
„Niedyskrecje parlamentarne”: Skutki oglądania TVP przez Jarosława Kaczyńskiego