Uchylenie immunitetu Ryszarda Czarneckiego. Jest wniosek do PE

Uchylenie immunitetu Ryszarda Czarneckiego. Jest wniosek do PE

Europoseł Ryszard Czarnecki
Europoseł Ryszard Czarnecki Źródło: Newspix.pl / Marcin Banaszkiewicz/FOTONEWS
Prokuratura skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Ryszarda Czarneckiego.

Chodzi o śledztwo z zawiadomienia Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ryszarda Cz.

W stosunku do europosła Ryszarda Czarneckiego zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na wprowadzeniu w błąd odpowiednich służb Parlamentu Europejskiego co do kosztów podróży służbowych, „w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru”. W związku z tym Prokuratura Okręgowa w Zamościu 21 lutego 2024 r. skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła.

W komunikacie prokuratury czytamy, że postępowanie dotyczy „niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 203 167 euro”, w ten sposób, że europoseł „w sporządzonych i podpisanych przez siebie dokumentach, podał nieprawdę, co do swojego miejsca zamieszkania w Polsce, wskazując, że miejsce to w kraju pochodzenia znajduje się pod dwoma adresami w Jaśle, w sytuacji, gdy jego faktycznym miejscem zamieszkania w Polsce była Warszawa, a nadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których podał nieprawdę, co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże i liczby przejechanych kilometrów (...)”.

Prokuratura uznała, że europoseł działał na szkodę Parlamentu Europejskiego i „uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”, to jest czynu z art. 286 § l k.k. w zw z art. 294 § l k.k. w związku z art. 12 § 1 k.k. i w zw. z art. 65 §1 k.k. Chodzi o okres od 10 czerwca 2009 roku do 12 listopada 2013 roku, w Warszawie, w Brukseli i w Strasburgu.

Czytaj też:
Nowa minister zdrowia nie ma auta. Na kilometrówki pobrała 100 tys. zł. CIS wyjaśnia
Czytaj też:
Kosztowne podróże posłów. Odbyli wiele lotów i wyjeździli wysokie kilometrówki. Oto sejmowi rekordziści