Sejm wybrał sędziów Trybunału Stanu

Sejm wybrał sędziów Trybunału Stanu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sejm wybra dwóch zastępców i 16 członków Trybunału Stanu. Trybunał wybierany jest na okres kadencji Sejmu. Mimo sprzeciwu klubu PiS, który chciał rozłącznego głosowania nad kandydatem LiD Jackiem Majchrowskim, wyboru dokonano w głosowaniu łącznym. Majchrowski ponownie zasiądzie w TS.

Głosowano na całą listę kandydatów zgłoszonych przez kluby na zasadzie parytetu. Za takim składem TS opowiedziało się 422 posłów, nikt nie był przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

We wcześniejszym głosowaniu posłowie odrzucili wniosek klubu PiS o rozłączne głosowanie składu Trybunału. Wniosek ten miał związek z zastrzeżeniami, jakie PiS miało wobec Majchrowskiego. PiS chciało, aby w osobnym głosowaniu zdecydować o kandydaturze Majchrowskiego, a w kolejnym - o pozostałych kandydaturach.

Posłowie PiS przypominali, że prokuratura chce Majchrowskiemu postawić zarzuty, a także, że w czasach PRL był on zarejestrowany przez wywiad. Ostatecznie jednak wszystkie kandydatury głosowano łącznie, a prezydent Krakowa został wybrany na członka TS.

Zastępcami przewodniczącego TS zostali: prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Stanisław Rymar (kandydat klubu PO) i adwokat z Wrocławia Andrzej Grabiński (obecny członek TS; kandydat PiS).

Ponadto sędziami Trybunału zostali: adwokat z Wrocławia Lech Adamczyk; obecny zastępca przewodniczącego TS Kazimierz Barczyk; adwokat i b. senator Anna Bogucka-Skowrońska; obecny wiceminister sprawiedliwości Andrzej Duda; prof. prawa z Warszawy Ewa Gruza; doktor habilitowany nauk prawnych z Białegostoku Dariusz Kijowski; radca prawny, były wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak; profesor prawa, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski; adwokat ze Śląska Janusz Margasiński; komisarz wyborczy w Warszawie Józef Medyk; adwokat z Gdańska Roman Nowosielski; prawnik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Krystyna Pawłowicz; profesor prawa Andrzej Jan Szwarc; sędzia z Tarnowskich Gór, b. poseł Krzysztof Śmieja; obecny zastępca przewodniczącego TS Jarema Trzebiński i łódzki adwokat Andrzej Wosiński.

Zgodnie z ustawą, TS wybierany jest na okres kadencji Sejmu - z tym, że dotychczasowy Trybunał zachowuje swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu.

W skład TS mogą być wybrani obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych, niekarani sądownie, niezatrudnieni w organach administracji rządowej. Trybunał składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych spoza grona posłów i senatorów.

Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Przewodniczącym TS jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą: prezydent, premier oraz ministrowie, prezes NBP, prezes NIK, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

ab, pap

 0

Czytaj także