Rozmowy rządu z Episkopatem

Rozmowy rządu z Episkopatem

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Komisja Wspólna Rządu i Episkopatu zdecydowała na środowym spotkaniu o powołaniu zespołów dwustronnych, które mają przeanalizować tematy m.in.: religii na maturze i wliczenia oceny z religii do średniej, polityki prorodzinnej i autonomii cmentarzy katolickich.

 

 

Jak podkreślił rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch, strona kościelna podczas spotkania Komisji Wspólnej wskazywała, iż polityka rodzinna, o jakiej mówią biskupi, jest czymś innym niż socjalna. "Nie upokarza, lecz docenia rodzinę i motywuje, ma wyrównywać koszty, jakie ponoszą rodziny wychowujące dzieci" - mówił.

Ks. Kloch powiedział, że hierarchowie przypomnieli stronie rządowej, iż z moralnego punktu widzenia Kościół jest przeciwny sztucznemu zapłodnieniu w probówce. Powołano się na nauczanie Kościoła, wskazujące że "jest ono bowiem samo w sobie niegodziwe i sprzeczne z godnością rodzicielstwa oraz jednością małżeńską (Donum vitae)".

Strona kościelna wnosi o prawne uregulowanie kwestii związanych z in vitro i zgłasza gotowość włączenia się do procesu konsultacyjnego, ponieważ w Polsce sztuczne zapłodnienie pozaustrojowe nie jest regulowane żadnym prawem. Kontrowersje wzbudza m.in. traktowanie tzw. dodatkowych zarodków: ich zamrażanie, przechowywanie i niszczenie.

Odnosząc się do kwestii nauki religii w systemie edukacji - jak zaznaczył rzecznik Episkopatu - biskupi podkreślili, że lekcja religii, wybrana w sposób wolny przez rodziców lub samych uczniów, "nie powinna być w żaden sposób dyskryminowana, a zatem ocena z religii powinna być wliczana do średniej ocen". Wskazali przy tym, że w wielu krajach Unii Europejskiej (np. w Anglii, Austrii, Niemczech) istnieje możliwość zdawania egzaminu maturalnego z nauki religii. "Danie takiej możliwości polskiej młodzieży nada właściwą rangę nauczaniu religii, bez którego nie sposób zrozumieć europejskiej kultury i ułatwi rekrutację na wydziały teologiczne" - podkreślała strona kościelna.

Relacjonując wystąpienia biskupów, rzecznik przypomniał, że trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem egzaminu maturalnego z religii. "W prace te zaangażowały się - jeśli chodzi o rozwiązania prawne - inne związki wyznaniowe, które organizują nauczanie religii w systemie szkolnym. Na poziomie merytorycznym opracowano już standardy maturalne dla religii katolickiej i w dwóch diecezjach rozpoczęto program pilotażowy mający na celu wdrożenie egzaminu" - dodał.

Biskupi poparli też inicjatywę społeczną odnośnie możliwości przywrócenia święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. To postulat oddolny, ale popierany przez Episkopat - mówił ks. Kloch. Inicjatywa ta zgłoszona została 15 stycznia tego roku na spotkaniu prezydentów miast papieskich, przez prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. [[mm_1]]

Minister Zdrojewski: najpierw orzeczenie  Trybunału Konstytucyjnego ws. religii
Decyzje w sprawie miejsca religii w szkole zapadną wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie w sprawie wliczania oceny z religii do średniej - powiedział w TOK FM uczestniczący w spotkaniu minister kultury Bogdan Zdrojewski. Zostało one zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. "Musimy poczekać na orzeczenie. W zależności od tego orzeczenia będą toczyły się rozmowy dotyczące takich rozstrzygnięć, które będą w zgodzie i z prawem, i z pewnym interesem społecznym" - powiedział minister kultury.

Według niego, w skład zespołu zajmującego się tą tematyką wejdą "osoby, które przeanalizują (...) orzeczenie, jak i jego skutki". One przedstawią - jak tłumaczył Zdrojewski - propozycje, które następnie rozważy Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

Biskupi - jak zaznaczył ks. Kloch - wskazali także na problem wadliwie zarejestrowanych stowarzyszeń kościelnych. Niektóre z organizacji kościelnych (ściśle związane z władzą kościelną) zarejestrowały się po 1989 r. jako organizacje katolickie (założone za aprobatą władzy kościelnej) i uniezależniły się od władzy kościelnej.

Strona kościelna zaapelowała także o awansowanie na stopień oficerski księży - byłych wojskowych. Byłoby to symbolicznym uznaniem dla nich, bo inni studenci, którzy odbywali krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe, byli awansowani na wyższe stopnie, tymczasem klerycy byli pozbawieni tego, mimo że byli wcielani do Ludowego Wojska Polskiego na dwa lata.

Biskupi - jak powiedział rzecznik Episkopatu - upomnieli się także o autonomię cmentarzy kościelnych. "Prowadzenie cmentarza wyznaniowego należy do działalności statutowej Kościoła katolickiego, dlatego nie może być uznawane jako działalność gospodarcza lub działalność użyteczności publicznej. W związku z tym osoba prawna Kościoła prowadząca cmentarz wyznaniowy nie powinna być traktowana jak przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a zatem nie może podlegać ocenie prawa antymonopolowego i ustawie o ochronie konkurencji" - uważa strona kościelna.

Konferencja Episkopatu Polski - przypomniał ks Kloch - popiera inicjatywę społeczną przywrócenia święta Trzech Króli (Uroczystości Objawienia Pańskiego - 6 stycznia) jako dnia ustawowo wolnego od pracy. Liczy na poparcie ze strony rządu w tej kwestii, przypominając, że Kościół w Polsce i tak już zrezygnował z ubiegania się o przywrócenie innych świąt zniesionych przez władze komunistyczne (Wniebowstąpienie Pańskie zostało przeniesione na niedzielę, a Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Świętych Piotra i Pawła przestały być świętami obowiązującymi). [[mm_2]]

Rzeczniczka MSWiA Wioletta Paprocka podkreśliła, że posiedzenie Komisji Wspólnej było bardzo ważne. Uzgodniono, że tego typu spotkania będą odbywać się częściej niż do tej pory" - dodała.

Obradom Komisji Wspólnej współprzewodniczyli: wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna i biskup warszawsko-praski abp Sławoj Leszek Głódź.

W spotkaniu ze strony rządowej uczestniczyli: szef Kancelarii Premiera Tomasz Arabski, minister skarbu Aleksander Grad, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall i sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

Ze strony kościelnej: metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski, metropolita lubelski abp Józef Życiński, biskup toruński Andrzej Suski, biskup sandomierski Andrzej Dzięga i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik.

Ostatnie spotkanie Komisji Wspólnej miało miejsce 29 marca 2006 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, wówczas współprzewodniczącymi byli ówczesny biskup płocki Stanisław Wielgus i wicepremier Ludwik Dorn. W środę komisja zebrała się w Kancelarii Premiera.

pap, em

 1

Czytaj także