Odwołanie Sowińskiej jeszcze w tym tygodniu?

Odwołanie Sowińskiej jeszcze w tym tygodniu?

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Fot. Z. Furman/Wprost
Jeszcze we wtorek PO zwróci się do marszałka Sejmu, żeby na najbliższym posiedzeniu, być może w piątek, Sejm rozpatrzył wniosek o odwołanie Ewy Sowińskiej z funkcji Rzecznika Praw Dziecka - poinformował szef klubu Platformy Zbigniew Chlebowski.

[[mm_1]]Zdaniem posłów PO, Sowińska nie wypełnia swoich obowiązków bezstronnie, a w swojej pracy nie kieruje się wyłącznie dobrem dzieci. Platforma chce także zmian w ustawie o RPD.

"Pani minister musi jak najszybciej przestać pełnić funkcję Rzecznika Praw Dziecka. Jest dzisiaj wyraźnie związana tylko i wyłącznie z jedną opcją, jest dzisiaj raczej rzecznikiem Radia Maryja, niż rzecznikiem, który walczy o prawa polskich dzieci" - powiedział Chlebowski na konferencji prasowej w Sejmie.

"Wiemy o tym doskonale, że w parlamencie mamy wystarczającą większość, żeby panią minister odwołać. (...) Dzisiaj zwracamy się do polityków PiS, żeby w tej sprawie zechcieli zabrać głos, poparli nasz wniosek" - podkreślił szef klubu PO.

Rzecznik klubu PiS Mariusz Kamiński powiedział PAP, że decyzję w tej sprawie podejmie klub Prawa i Sprawiedliwości. "Ta sprawa nie była jeszcze dyskutowana; trudno mi powiedzieć, jakie będzie stanowisko" - dodał Kamiński. Według nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do klubu PiS, prawdopodobnie część posłów PiS opowie się za odwołaniem Sowińskiej.

[[mm_2]]Według PO, Sowińska, wbrew złożonemu ślubowaniu, nie strzegła w należyty sposób praw dziecka ani godności powierzonego jej stanowiska, przy wypełnianiu swoich obowiązków nie dołożyła należytej staranności i sumienności, a także nie dochowała wierności konstytucji.

Wniosek o odwołanie RPD oraz projekt nowelizacji ustawy są już gotowe. Jeszcze we wtorek wniosek o odwołanie Sowińskiej trafi do marszałka Sejmu - zapowiedział Chlebowski.

Posłowie PO zarzucają Sowińskiej m.in., że wykorzystywała urząd do prezentowania prywatnych poglądów (np. wystosowała list w obronie abp. Stanisława Wielgusa), ograniczyła kontakty z dziennikarzami, preferując media związane z o. Tadeuszem Rydzykiem, w sprawach podejmowanych przez pracowników Biura wskazywała swoje subiektywne nastawienie jeszcze przed ich obiektywnym zbadaniem, w licznych wypowiedziach wykazywała brak poszanowania dla osób, w tym dzieci wychowywanych w odmiennym od akceptowanego przez siebie środowisku (np. potępienie rodzin wychowujących dzieci w konkubinacie).

We wniosku przytaczane są również wypowiedzi Sowińskiej o teletubisiu Tinky-Winky, zakazie pracy z dziećmi dla homoseksualistów czy urzędowej rejestracji konkubinatów. Posłowie wypominają jej także nieinformowanie opinii publicznej o działaniach podejmowanych przez Rzecznika (np. ustanowieniu medalu "Pro Infantis Bono", obradach rad doradczych działających przy RPD), unikanie otwartych debat publicznych na ważne tematy dotyczące dzieci i ograniczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

"Polskie dzieci potrzebują Rzecznika, który jako obrońca ich praw będzie w stanie w sposób bezstronny, staranny, sumienny i godny - wprowadzać w życie tezy zawarte w złożonym ślubowaniu oraz wypełniać zadania określone w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka" - napisano we wniosku Platformy.

We wtorek na konferencji prasowej Magdalena Kochan (PO) przedstawiła założenia nowelizacji ustawy o RPD. Aby wzmocnić ten urząd, proponuje, by funkcję rzecznika mogła pełnić jedynie osoba "wyróżniająca się wiedzą prawniczą lub pedagogiczną, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną".

Zgodnie z zaproponowanymi przez nią poprawkami do ustawy o RPD, rzecznik podejmowałby działania z własnej inicjatywy oraz w przypadku, gdy dotrze do niego wiadomość o naruszaniu praw lub dobra dziecka. Mógłby też m.in. występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych oraz zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii.

Nowelizacja nakładałaby na organ, organizację lub instytucję, do których zostało skierowane wystąpienie, obowiązek poinformowania rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku nie później niż w terminie 30 dni oraz współdziałania i udzielania mu pomocy. W przypadku gdy rzecznik nie podzielałby tego stanowiska, mógłby zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.

W nowelizacji znalazłby się również zapis o współdziałaniu RPD ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony praw dziecka.

Wniosek o odwołanie Sowińskiej złożył także, jeszcze w lutym, klub LiD. Na konieczność nowelizacji ustawy o RPD, tak by wzmocnić jego kompetencje, wskazywało wielu ekspertów i działaczy na rzecz dzieci, m.in. Kapituła Orderu Uśmiechu oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

pap, ss

-
 1

Czytaj także