Powitanie nowego metropolity gdańskiego

Powitanie nowego metropolity gdańskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 6
abp Sławoj Leszek Głódź fot. A. Jagielak/Wprost
"Przywitajmy całym sercem nowego metropolitę gdańskiego" - napisał w odczytywanym w niedzielę w kościołach archidiecezji gdańskiej liście do kapłanów i wiernych abp Tadeusz Gocłowski.

"Kościół Gdański, który z wielkim zaangażowaniem przeżywa wydarzenia w ojczyźnie, pragnie być nadal wiernym stróżem podstawowych wartości etycznych w życiu naszego społeczeństwa" - głosi list abpa Gocłowskiego.

W czwartek decyzją papieża Benedykta XVI nowym metropolitą gdańskim został biskup warszawsko-praski abp Sławoj Leszek Głódź. Jego ingres odbędzie się 26 kwietnia w katedrze w Gdańsku-Oliwie. Dotychczasowy metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski do dnia ingresu pełni funkcję administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej.

"Wielkie jest doświadczenie nowego metropolity gdańskiego, który odrodził - jako pierwszy biskup polowy po upadku komunizmu w Polsce - duszpasterstwo w Polskim Wojsku, a przez ostatnie prawie cztery lata był biskupem warszawsko-praskim, pełniąc ważne obowiązki w Konferencji Episkopatu Polski" - napisał w słowie do wiernych i duchowieństwa abp Gocłowski.

Ustępujący metropolita gdański zaprasza gorąco duchowieństwo i wiernych do udziału w ingresie swojego następcy. "Niech ingres do Katedry Oliwskiej księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia - zjednoczy nas wokół naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także we wspólnocie wiernych, byśmy mogli być prawdziwymi świadkami naszego Pana wobec świata, który tęskni za prawdą i miłością, a więc za prawdziwym świadectwem uczniów Chrystusa" - napisał.

"Wielkie doświadczenie pasterskie pozwoli księdzu arcybiskupowi podjąć, przy Bożym Błogosławieństwie, zadania, które stają przed nowym metropolitą gdańskim. Wszyscy będziemy z nim współpracować dla dobra Kościoła Gdańskiego. Ksiądz arcybiskup będzie szóstym już biskupem gdańskim, a drugim metropolitą" - głosi list abpa Gocłowskiego.

W sobotę w Katedrze w Gdańsku-Oliwie odbyła się msza dziękczynna z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przez abpa Gocłowskiego. W uroczystym nabożeństwie uczestniczyło ponad tysiąc osób, w tym Lech Wałęsa i premier Donald Tusk z rodziną.

ab, pap

 6

Czytaj także