Marcinkiewicz przesłuchany

Marcinkiewicz przesłuchany

Dodano:   /  Zmieniono: 12
Fot. A Jagielak/Wprost
Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała Kazimierza Marcinkiewicza jako świadka w postępowaniu sprawdzającym co do zarzutów, jakoby w grudniu 2005 r. prezydent-elekt Lech Kaczyński polecił szefowi ABW założyć Marcinkiewiczowi podsłuch.

O przesłuchaniu Marcinkiewicza poinformowała rzeczniczka prokuratury Katarzyna Szeska, nie podając żadnych bliższych szczegółów.

"Analizujemy treść złożonego zeznania; na decyzję, czy wszcząć śledztwo, mamy 30 dni" - dodała.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że - na zlecenie Prokuratury Krajowej - przeprowadzi postępowanie sprawdzające co do zarzutów b. premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Zgodnie z prawem, postępowanie sprawdzające kończy się albo wszczęciem formalnego śledztwa - jeśli prokuratura uzna, że zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo przestępstwa - albo odmową tego.

Według Kodeksu karnego, funkcjonariusz publiczny, który - przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków - działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Za podżeganie odpowiada się tak samo jak za samo przestępstwo.

W wywiadzie dla sobotniego "Dziennika" Marcinkiewicz mówił, że Lech Kaczyński chciał wykorzystać służby specjalne przeciw niemu, wówczas urzędującemu premierowi i prosił o to ówczesnego p.o. szefa ABW Witolda Marczuka. Marczuk miał odmówić prezydentowi- elektowi, ale miał sporządzić notatkę z rozmowy z nim. Marcinkiewicz daje do zrozumienia, że prezydent "zrobił to dla swojego brata", gdyż zawsze chciał, by to on był szefem rządu.

"To zupełna nieprawda", "taka sytuacja nie miała miejsca " - odpierał zarzuty sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Michał Kamiński. Zarzutom zaprzeczył też sam Marczuk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił doniesienia Marcinkiewicza jako "całkowicie bezpodstawne" i "kłamliwe".

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski mówił w mediach, że jeśli Marcinkiewicz kłamie, mógłby za to odpowiedzieć. Dodawał, że prokuratura przesłucha Marcinkiewicza w pierwszej kolejności; wystąpi też o domniemaną notatkę Marczuka.

"Marcinkiewicz był legalnie sprawdzany jako kandydat na premiera i informacje na temat wyników tego sprawdzenia trafiły zgodnie z art. 18 ustawy o ABW do prezydenta Kwaśniewskiego" - twierdzi "Gazeta Wyborcza". Według "GW", jeśli o takie materiały na temat Marcinkiewicza Kaczyński miał prosić Marczuka, to szef ABW musiał mu odmówić, bo Kaczyński jako prezydent-elekt nie miał prawa ich dostać, ale dopiero po zaprzysiężeniu (wtedy obejmuje się formalnie urząd prezydenta).

ab, pap

 12

Czytaj także