IPN uzupełnił internetowe archiwa

IPN uzupełnił internetowe archiwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Instytut Pamięci Narodowej uzupełnił internetowe katalogi swych archiwów - m.in. o 2268 funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL, w tym generałów Czesława Kiszczaka, Władysława Ciastonia i Zenona Płatka.

Jak podał rzecznik prasowy IPN Andrzej Arseniuk, w uzupełnionych katalogach znalazły się też kolejne 652 osoby rozpracowywane przez organa bezpieczeństwa PRL oraz 512 osób pełniących kierownicze stanowiska partyjne i  państwowe w PRL.

Według nowej ustawy lustracyjnej, która 15 marca 2007 r. weszła w życie, IPN miał w ciągu pół roku zacząć publikować katalogi osób pełniących funkcje publiczne; osób rozpracowywanych przez tajne służby PRL; funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz osób zajmujących wysokie stanowiska w PRL. Spis osób, które miały współpracować z tajnymi służbami PRL, zakwestionował w maju 2007 r. Trybunał Konstytucyjny.

Decyzję, by ruszyć z publikacją, prezes IPN Janusz Kurtyka podjął we wrześniu 2007 r. - po opinii kolegium IPN. Kolegium uznało, że IPN powinien zacząć publikację katalogów dopiero po zebraniu informacji o wszystkich osobach wchodzących w skład danej grupy.

25 września 2007 r. IPN opublikował pierwsze katalogi osób publicznych -  prezydenta RP, premiera i marszałków obu izb parlamentu, RPO, członków władz IPN, szefów prokuratur i sędziów. W listopadzie IPN uzupełnił katalogi o: europosłów, szefów NIK, NBP, Rady Polityki Pieniężnej, KRRiT i prezydenckich ministrów.

W grudniu IPN ujawnił katalogi co do premiera i członków obecnego rządu oraz  posłów i senatorów, wybranych w ostatnich wyborach. 10 posłów i 3 senatorów zarejestrowały tajne służby PRL jako swych współpracowników - wynikało z  zapisów. Było wśród nich 4 parlamentarzystów PO, 3 - PSL i LiD, 2 - PiS i jeden niezależny. Wymienieni zaprzeczali swej współpracy; cześć zapowiedziała wystąpienie o autolustrację.

W lutym i w marcu 2008 r. IPN ujawnił katalogi nt. aktualnych sekretarzy i  podsekretarzy stanu. Do opublikowania pozostali jeszcze samorządowcy. Teczki osób pełniących funkcje publiczne są jawne i dostępne w IPN dla każdego obywatela.

Katalogi nie wiążą się bezpośrednio ze sprawą oświadczeń lustracyjnych osób publicznych - których prawdziwość bada już pion lustracyjny IPN oraz sądy powszechne. Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał pierwszy wyrok według nowej ustawy - uznał, że b. kandydat na burmistrza Lęborka Jarosław Jędrzejczyk złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne i orzekł wobec niego 3-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Sam Jędrzejczyk, który w  latach 80. krótko pracował w SB, mówi, że pomylił się wypełniając oświadczenie.

nd, pap

 0

Czytaj także