PKW przyjęła sprawozdania finansowe partii

PKW przyjęła sprawozdania finansowe partii

Dodano:   /  Zmieniono: 
Photos.com
Bez zastrzeżeń Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdania finansowe wszystkich partii parlamentarnych. Ugrupowania znacznie poprawiły prowadzenie księgowości - ocenia przewodniczący PKW Ferdynand Rymarz.

"Można generalnie ocenić, że ugrupowania parlamentarne, te wszystkie, które składają sprawozdania znacznie poprawiły sposób składania sprawozdań, dokumentowania ich" - powiedział Rymarz.

W sprawozdaniach partie umieszczają m.in. informacje o ubiegłorocznych wpływach na fundusz wyborczy (partia ze swoich środków przekazuje środki na  fundusz wyborczy) oraz wydatkach z tego funduszu.

I tak - według PKW - w 2007 r. wpływy Platformy Obywatelskiej z wyłączeniem funduszu wyborczego wyniosły 39 mln 438 tys. zł, wpływy na fundusz wyborczy - 30 mln 370 tys, wydatki z funduszu - 30 mln 247 tys. zł.

PiS w zeszłym roku odnotowało wpływy (bez funduszu) w wysokości 38 mln 549 tys. zł, wpływy na fundusz wyborczy - 28 mln 928 tys. zł, a wydatki z funduszu -  28 mln 451 tys. zł.

Wpływy wykazane przez PSL to 33 mln 269 tys. zł, plus wpływy na fundusz wyborczy - 28 mln 891 tys. zł, wydatki z funduszu - 28 mln 903 tys. zł.

Z kolei wpływy SLD to 26 mln 699 tys. zł, wpływy na fundusz - 20 mln 976 tys. zł, wydatki - 21 mln 851 tys. zł.

Wpływy wykazane przez SdPl za 2007 rok to 7 mln 685 tys. zł, wpływy na  fundusz wyborczy - 2 mln 747 tys. zł, wydatki z funduszu - 2 mln 739 tys. zł. W  Partii Demokratycznej-demokraci.pl kwoty te wyniosły odpowiednio: 1 mln 904 tys. zł, 2 mln 237 tys. zł oraz 2 mln 240 tys.

Dokumenty złożone przez partie są sprawdzane przede wszystkim pod kątem ich zgodności z ustawą o partiach politycznych i przepisami antykorupcyjnymi.

Ewentualne odrzucenie sprawozdania przez PKW oznaczałoby dla partii utratę subwencji budżetowej. W zeszłym roku PKW odrzuciła sprawozdania finansowe PiS i  SLD, jednak partie te odwołały się do Sądu Najwyższego, który uchylił decyzję Komisji.

Do złożenia sprawozdań zobowiązane były 83 partie polityczne. Na  poniedziałkowym posiedzeniu Komisja zdecydowała o odrzuceniu sprawozdań dwóch ugrupowań: Stronnictwa Demokratycznego i Polskiej Partii Narodowej. Kilka sprawozdań małych ugrupowań Komisja przyjęła ze wskazaniem uchybień np: Polskiej Partii Socjalistycznej, Partii Rozwoju i Przymierza dla Polski.

Komisja zajmowała się też informacjami o wykorzystaniu zeszłorocznej subwencji budżetowej dla partii. Informacje trzech ugrupowań, mających reprezentację w parlamencie - SLD, PiS i SdPl - zostały przyjęte ze  wskazaniem uchybień.

Dyrektor zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym Krzysztof Lorentz powiedział, że  ugrupowania te nie przekazały odpowiednio wysokiej kwoty na fundusze eksperckie. Zgodnie z prawem, ugrupowania mają wydawać na te cele od 5 do 15 proc. subwencji.

Komisja odrzuciła informację o wykorzystaniu środków budżetowych LPR. Partia ta złożyła dokumenty, jednak bez obowiązkowej opinii biegłego rewidenta. Jednak Liga nie straci subwencji - co grozi za odrzucenie informacji - bo zdobyła za  mało głosów w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych i nie otrzymuje wsparcia od skarbu państwa.

Informacje PO i PSL zostały przyjęte bez zastrzeżeń.

Subwencję z budżetu państwa otrzymują te partie, które w ostatnich wyborach do Sejmu uzyskały przynajmniej 3 proc. prawidłowo oddanych głosów (dla koalicji próg wynosi 6 proc.).

Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej, w 2008 roku Platformie Obywatelskiej przysługuje subwencja w wysokości niemal 38 mln zł, Prawu i  Sprawiedliwości - nieco ponad 35,5 mln zł, PSL - nieco ponad 14,2 mln zł, SLD -  nieco ponad 13,5 mln zł, SdPl - ok. 3,3 mln zł, a Partii Demokratycznej - ok. 2,2 mln zł.

Dochodami partii, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, są poza subwencjami: składki członkowskie, darowizny, spadki. Partia nie może przeprowadzać zbiórek publicznych ani prowadzić działalności gospodarczej. Może natomiast zarabiać np. na oprocentowaniu pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, na obrocie obligacjami Skarbu Państwa, a także na  sprzedaży należącego do niej majątku. Może też zaciągać kredyty bankowe na cele statutowe.

Z ustawy o partiach politycznych wynika, że w sprawozdaniach finansowych partii podawane są informacje o tym, skąd i ile pieniędzy uzyskały w danym roku. Sprawozdanie zawiera też dane o wpływach na fundusz wyborczy i wydatkach tego funduszu. Do sprawozdania dołączana jest też informacja o wykorzystaniu subwencji budżetowej - dotyczy to tych ugrupowań, które ją otrzymały.

PKW może przyjąć, przyjąć z zastrzeżeniami lub odrzucić dokumenty finansowe składane przez partię. Od decyzji o odrzuceniu partia może się odwołać do Sądu Najwyższego.

nd, pap

 0

Czytaj także