Częstochowa chce być metropolią

Częstochowa chce być metropolią

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Samorządowcy z Częstochowy oraz okolicznych gmin i powiatów zawarli porozumienie w sprawie powołania Częstochowskiego Obszaru Metropolitalnego. Chcą, by ich metropolia była uwzględniana w rządowych i regionalnych planach strategicznych i legislacyjnych.

"Przy myśleniu kategoriami nie tylko swojej gminy, ale całego subregionu możemy coś lepiej zrobić. Razem jesteśmy silni, osobno - słabsi" - skomentował zawarcie porozumienia jeden z jego inicjatorów, prezydent Częstochowy, Tadeusz Wrona.

Wrona jest także szefem Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Częstochowskiego, w ramach którego wypracowano porozumienie. Dotychczas, obok władz Częstochowy, podpisali je przedstawiciele powiatów częstochowskiego i kłobuckiego oraz kilkunastu gmin. Wkrótce dołączyć ma powiat myszkowski i co najmniej 10 kolejnych gmin.

Na razie pod porozumieniem podpisali się przedstawiciele Częstochowy, Blachowni, Mykanowa, Kłobucka, Kłomnic, Kamienicy Polskiej, Janowa, Kruszyny, Opanowa, Panek, Poraja i Przystajni. Samorządowcy kolejnych gmin, nieobecni na spotkaniu, zapowiedzieli złożenie podpisów w najbliższym czasie.

Porozumienie ma być podstawą współpracy samorządów m.in. w zakresie obsługi komunikacji zbiorowej, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, promocji kulturalnej i gospodarczej, ochrony środowiska itp. Zakres współdziałania ma wyznaczać zespół stworzony przez burmistrzów i wójtów gmin, z udziałem starostów, na czele z prezydentem Częstochowy.

Przed podpisaniem porozumienia, w sierpniu, w gminach odbyły się lokalne konsultacje w tej sprawie, m.in. z radnymi. Samorządy są zgodne co do wspólnego działania na rzecz objęcia regionu częstochowskiego obszarem metropolitalnym.

Utworzenie metropolii to inicjatywa Klubu Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów regionu. Skupieni w nim samorządowcy już kilka miesięcy temu zgłaszali sprzeciw wobec pominięcia Częstochowy w pracach nad ustawą metropolitalną.

Dyskusja na temat projektu utworzenia metropolii i ich liczby trwa od kilku miesięcy. Samorządowcy z Częstochowy podkreślają, że to efektem tej publicznej debaty jest zmiana polityki rządu w tym zakresie. Według obecnych założeń, dopuszczalne będzie - decyzją rządu - tworzenie obszarów metropolitalnych zamieszkałych przez ponad 500 tys. osób.

Oprotestowany przez częstochowskich samorządowców pierwszy projekt ustawy o obszarach metropolitalnych zakładał, że powstanie ich 12. Byłyby to aglomeracje: stołeczna, śląska, łódzka, krakowska, poznańska, wrocławska oraz Trójmiasto, Bydgoszcz z Toruniem, Szczecin, Białystok, Lublin i Rzeszów. W projekcie nie było Częstochowy. Przyjęcie kryterium 500 tys. mieszkańców może sprawić, że również takie ośrodki będą metropoliami.

Klub Wójtów był pierwszym gremium, które poparło utworzenie metropolii częstochowskiej i wydało w tej sprawie stanowisko. Potem podobne uchwaliła częstochowska Rada Miasta. W specjalnym liście poparcia tej inicjatywie udzielił także metropolita częstochowski, abp Stanisław Nowak.

Z inicjatywy częstochowskich posłów PO, którzy napisali wcześniej list otwarty w tej sprawie, w lipcu powstał również apel do rządu; znalazło się pod nim ok. stu podpisów przedstawicieli samorządu, biznesu, nauki, kultury i Kościoła z Częstochowy i okolic. 

pap, em
 1

Czytaj także