Ananicz dyrektorem Akademii Dyplomatycznej PISM

Ananicz dyrektorem Akademii Dyplomatycznej PISM

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Andrzej Ananicz został dyrektorem Akademii Dyplomatycznej PISM - poinformowało Biuro Informacji Publicznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Według komunikatu dyrektor PISM Sławomir Dębski powołał Ananicza na  stanowisko szefa Akademii Dyplomatycznej Instytutu z dniem 20 września.

57-letni Ananicz od marca do czerwca tego roku pełnił obowiązki szefa Agencji Wywiadu. Zaś od sierpnia 2004 roku do listopada 2005 roku (z czasów rządu Marka Belki) kierował tą Agencją. Został odwołany, gdy premierem został Kazimierz Marcinkiewicz.

Od października 2001 r. do sierpnia 2004 r. był ambasadorem Polski w Turcji.

W latach 1997-2001, w rządzie Jerzego Buzka, był wiceszefem MSZ. Pracował m.in. w zespole negocjującym warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Od 1994 r. był doradcą do spraw zagranicznych prezydenta Lecha Wałęsy, a  następnie podsekretarzem i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. W  Kancelarii pracował do końca kadencji Lecha Wałęsy w 1995 roku.

Wcześniej był związany z MSZ, do którego przyszedł, gdy szefem dyplomacji był Krzysztof Skubiszewski. Jako wicedyrektor, a następnie dyrektor departamentu Europy, zajmował się krajami Europy Wschodniej - był m.in. jednym z negocjatorów traktatu polsko-rosyjskiego. W 1992 r. został podsekretarzem stanu w MSZ, funkcję tę pełnił do 1994 r.

Ananicz skończył turkologię na Uniwersytecie Warszawskim, obronił pracę doktorską z iranistyki; pracował na Uniwersytecie Warszawskim.

W 1981 r. należał do założycieli podziemnego pisma "Obóz", poświęconego krajom Europy Wschodniej na łamach którego analizował kwestie narodowościowe w ZSRR.

Andrzej Ananicz zna angielski, niemiecki, rosyjski, turecki i perski. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Akademia Dyplomatyczna PISM szkoli dyplomatów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, a także prowadzi zajęcia dla pracowników administracji publicznej, których funkcje wymagają wiedzy i umiejętności z  zakresu spraw międzynarodowych.

Akademia działa przy PISM od 5 października 2005 roku (wcześniej działała przy MSZ). Co roku do Akademii Dyplomatycznej aplikuje około 600 osób, lecz przyjmowanych jest niespełna czterdziestu. W tym roku w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej naukę podjęło 21 słuchaczy wyłonionych w drodze egzaminu konkursowego, przeprowadzonego przez MSZ.

ND, PAP

 1

Czytaj także