Prawybory w Nysie

Prawybory w Nysie

Trwają prezentacje programów wyborczych dziesięciu ugrupowań biorących udział w prawyborach w Nysie.
Mieszkańcy miasta głosować w nich będą na partie startujące w jesiennych wyborach parlamentarnych.
W prawyborach bierze udział 10 ugrupowań - KPiR, Ruch Katolicko- Narodowy, PSL, AWS, SLD-UP, UPR, UW, Platforma Obywatelska, Samoobrona i Alternatywa.
Każde z ugrupowań ma 20 minut na prezentację programową, ma przekonać mieszkańców Nysy do oddania w niedzielę głosu na ich listy.
Oprócz sceny głównej przygotowanej przez organizatorów prawyborów, UW i SLD-UP ustawiły na rynku własne sceny, na których partie te przygotowały różne atrakcje dla mieszkańców Nysy.
Związkowcy potraktowali imprezę jako pretekst do zorganizowania manifestacji, która ma zwrócić uwagę na złą sytuację tamtejszych zakładów pracy i panujące w mieście bezrobocie.
Prawybory przeprowadzane są w miastach, w których w normalnych wyborach partie i politycy uzyskują wyniki zbliżone do średniej ogólnopolskiej. Warunek ten spełnia Nysa, co potwierdziły zeszłoroczne prawybory prezydenckie.
les, pap

Czytaj także

 0