Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Dodano:   /  Zmieniono: 
Możliwość wyboru przez byłych żołnierzy emerytury z FUS zamiast "mundurowej", a także wyjścia z OFE przez osoby urodzone po 1948 r. - to niektóre ze zmian uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Za nowelizacją głosowało 430 posłów. Nikt nie był przeciwny i nikt nie  wstrzymał się od głosu.

Przyjęta została poprawka PSL, dająca osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. możliwość wyjścia z OFE i przekazania zgromadzonych pieniędzy do FUS. Utracą one wówczas prawo do emerytury kapitałowej. Będą natomiast korzystały z systemu przejściowego, zgodnie z którym część ich świadczenia będzie liczona według starego, a część według nowego systemu. Prawo do wyjścia z OFE obejmie osoby, które nabędą prawo do emerytury w latach 2009-2013.

Zgodnie z nowelizacją, prowadzący niepubliczne szkoły lub inne prywatne placówki oświatowe będą traktowani dla potrzeb ubezpieczeniowych tak jak przedsiębiorcy.

Inna ze zmian stanowi, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą i  jednocześnie zawierającym umowy o pracę nakładczą, podstawa wymiaru składki będzie liczona od 60 proc. najniższego wynagrodzenia. Dotychczas mogły one wybrać, czy chcą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu od działalności, czy wolą płacić znacznie niższe składki od pracy nakładczej.

Zmiany dotyczą też żołnierzy i funkcjonariuszy pobierających emeryturę "mundurową". Jeżeli wypracowali oni prawo do emerytury z FUS, będą mogli złożyć wniosek o jej przyznanie, rezygnując z emerytury "mundurowej". Prawo wyboru będą też miały rodziny zmarłych emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy.

Nowela dotyczy też trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w Komisji Trójstronnej. Będą się one rozpoczynać w czerwcu roku poprzedzającego waloryzację. Najpierw rząd przedstawi partnerom społecznym prognozy makroekonomiczne, w tym planowany wzrost inflacji i złoży propozycję waloryzacji. Jeżeli przedstawiciele pracowników i pracodawców w ciągu 2 tygodni nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję o wysokości wskaźnika waloryzacji podejmie rząd.

Nowela ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem art. 1, który zacznie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od daty ogłoszenia zmian. Teraz wymaga ona jeszcze podpisu prezydenta.

ND, PAP

 0

Czytaj także