Dalajlama XIV doktorem honoris causa UJ

Dalajlama XIV doktorem honoris causa UJ

Dodano:   /  Zmieniono: 
Duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV, odbierając doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział, że to dla niego zaszczyt dołączyć do grona wyróżnionych tym tytułem wśród których są papież Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty, nadanym przez jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich.

Przywódca Tybetańczyków wspominając swoje wielokrotne spotkania z Janem Pawłem II, którego darzy wielkim podziwem i szacunkiem zaznaczył, że to "wielki Polak, z którym od pierwszej chwili połączyła go głęboka duchowa więź". "Czuję się dodatkowo zobowiązany do kontynuowania jego dzieła związanego z budowaniem harmonii między narodami i religiami" - dodał.

Dalajlama XIV powiedział, że Polacy zajmują w jego sercu szczególne miejsce. Jak wspominał, od chwili, gdy usłyszał o "Solidarności" i Lechu Wałęsie, codziennie szukał informacji o sytuacji w naszym kraju.

"Polacy przeżywali różne trudne etapy w swojej historii, ale naród polski pozostał w swoim sercu niewzruszony" - ocenił.

Przypomniał, że w swojej działalności kieruje się dwoma życiowymi zobowiązaniami: promowania ludzkich wartości oraz harmonii między wyznaniami.

Dalajlama, który na uroczystość przywdział tradycyjną, czarną togę i biret specjalnie podziękował za ciepłe okrycie. "Szczególnie chciałbym podziękować za  ten tytuł, bo nie musiałem specjalnie długo studiować, aby go zdobyć. I za ciepłe wdzianko. Całe szczęście, że to nie lato, to byłoby straszne" -  zażartował, wywołując uśmiech na twarzach uczestników tej podniosłej uroczystości.

Uroczyste posiedzenie senatu UJ poświęcone nadaniu doktoratu honoris causa odbyło się w auli Collegium Novum. Jak zauważył rektor uczelni prof. Karol Musioł, do grona osób uhonorowanych najwyższą godnością uczelni dołączyła "jedna z niewielu osób, powszechnie uznawanych za autorytet przez ludzi na całym świecie, niezależnie od przekonań i wyznania".

"To ktoś, kto nas wszystkich uczy, że przemocą można na krótką metę osiągnąć niejedno, w dalszej perspektywie wszystko staje się przez nią jeszcze bardziej skomplikowane" - dodał rektor.

Laudację na cześć Dalajlamy XIV wygłosiła prof. Beata Szymańska z Instytutu Filozofii UJ, a łaciński tekst aktu nadania doktoratu przeczytała dziekan Wydziału Filozoficznego prof. Maria Flis.

"Nadanie Jego Świątobliwości Dalajlamie przez Uniwersytet Jagiellońska doktoratu honoris causa jest nie tylko wyrazem uznania dla człowieka, który całym swym życie poświadcza prawdziwość głoszonych przez siebie ideałów, ale  także dla wszystkich tych, bardzo często anonimowych postaci i organizacji, które wysokie standardy moralne propagują na rzecz dobra i praw innych" -  powiedziała w laudacji prof. Szymańska.

Podkreśliła, że działalność Dalajlamy wpisuje się w wielką tradycję krakowskiej uczelni, w której doktoraty honoris causa otrzymali między innym papież Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty, dla których działanie w imię wysokich wartości etycznych stanowiło najważniejsze zadanie, przedkładane ponad wszelkie inne sprawy.

Jak zauważyła prof. Szymańska, uwikłanemu w konflikty światu Jego Świątobliwość Dalajlama, który sam te konflikty boleśnie odczuwa, głosi przesłanie pokoju. Niestrudzenie podróżując po świecie, spotyka się z  najwybitniejszymi przedstawicielami świata polityki i nauki, żeby poprzez dialog oddziaływać na naszą niespokojną rzeczywistość.

"To pokojowe przesłanie głosił przez całe swoje życie, poświęcając dla niego możliwość spokojnego klasztornego życia" - podkreśliła.

Według profesor, podróże stanowią dla Dalajlamy możliwość mówienia o sprawach dla niego najważniejszych: o swoim narodzie, o zagrożeniach współczesnego świata przez nędzę wojny i stałe niszczenie środowiska. Aby zaradzić globalnym zagrożeniom świata duchowy przywódca Tybetu domaga się od wszystkich ludzi zaangażowania i przyjęcia postawy uniwersalnej odpowiedzialności.

"Dalajlama wyraża przekonanie, iż los świata zależy od nas i sprawy zawsze mogą zacząć toczyć się w dobrym kierunku" - dodała.

W swojej laudacji przedstawicielka UJ zwróciła uwagę na działalność naukową Dalajlamy XIV. Jak oceniła, jest on uczonym, znakomitym interpretatorem i  komentatorem buddyjskiej filozofii, a jego wnikliwe analizy stanowią istotny wkład w naukowy stan wiedzy dotyczącej tych kwestii.

"Wiele też jego wypowiedzi dotyczy osiągnięć współczesnych nauk: fizyki, biologii, kosmologii, medycyny. Jego książki były tłumaczone na niemal wszystkie języki świata, wiele z nich ukazało się także w przekładach na język polski" -  powiedziała.

Dalajlama XIV Tenzin Gjaco jest głową państwa i duchowym przywódcą Tybetańczyków. Urodził się w 1935 r. w północno-wschodnim Tybecie. Dwa lata później, zgodnie z wielowiekową tradycją, rozpoznano w nim kolejne wcielenie Dalajlamy XIII.

Został wyświęcony na mnicha, a w wieku pięciu lat intronizowany jako Dalajlama XIV. Od 1959 r. przebywa na emigracji w Indiach, gdzie kieruje rządem emigracyjnym. W 1989 r. Dalajlama XIV został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Dalajlama XIV był w Polsce dwa razy - w 1993 oraz w 2000 roku.

ab, pap, ND


 0

Czytaj także