Miller i Celiński komentują rocznicę Okrągłego Stołu

Miller i Celiński komentują rocznicę Okrągłego Stołu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Były premier Leszek Miller i poseł koła SdPl- Nowa Lewica Andrzej Celiński zaprezentowali wspólną deklarację z okazji przypadającej w tym roku 20. rocznicy porozumień Okrągłego Stołu.

Warto przypomnieć 1989 rok w konfrontacji z obecną, coraz bardziej niezrozumiałą polityką - mówił Celiński podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Według Celińskiego porozumienia Okrągłego Stołu stworzyły przed Polską "nieprawdopodobną szansę". "Ta szansa była możliwa dzięki temu, że ludzie, którzy byli z różnych stron - ideowych, wartościowych, politycznych, społecznych, bardzo ze sobą pokłóceni - potrafili się spotkać nie po to, żeby rozmawiać o tym, co ich dzieli, ale żeby zastanowić się co mogą dobrego zrobić dla przyszłości Polski" - podkreślił poseł SdPl.

Celiński zastrzegł, że wspólna deklaracja jego i Millera nie oznacza tworzenia żadnej nowej inicjatywy na lewicy. "Jesteśmy przeświadczeni, że warto przypomnieć 1989 rok w konfrontacji z polityką, która jest coraz bardziej niezrozumiała, której perspektywy są niejasne" - zaznaczył.

Miller przypomniał, że 20 lat temu on i Celiński siedzieli po dwóch różnych stronach przy Okrągłym Stole (Celiński - opozycyjnej, a Miller - PZPR-owskiej). "Warto tamten przykład przywołać, aby zrozumieć jak przez te dwadzieścia lat Polska potrafiła się zmienić" - mówił były premier.

W deklaracji Miller i Celiński podkreślili, że "przy Okrągłym Stole niedawni wrogowie i przeciwnicy osiągnęli porozumienie w imię polskiej przyszłości", a owocem zapoczątkowanych wówczas przemian było "odnowione państwo polskie - III Rzeczpospolita - kraj suwerenny, demokratyczny, państwo praw i swobód obywatelskich i dojrzałej gospodarki rynkowej".

Według Millera i Celińskiego, III RP jest "trwale zakorzeniona w umysłach większości Polaków", zaś "próba jej zniszczenia i budowy tzw. IV Rzeczypospolitej - anachronicznego państwa, gdzie manie prześladowcze miały odmienić system polityczny i politykę polską wobec świata, została werdyktem wyborców odrzucona".

Autorzy deklaracji podkreślili, że ich obowiązkiem jest "niedopuszczenie do recydywy PiS-owskiego eksperymentu". Zwrócili jednak uwagę, że nie wolno zapomnieć też, iż IV RP odwoływała się do "realnych błędów, zaniedbań i do rzeczywistej krzywdy".

"Odnowiona Polska nie jest bez wad. Nie wszyscy mogą jednakowo cieszyć się z owoców wspólnego wysiłku, wiele jest niesprawiedliwości i niegodziwości, zachwianiu uległy podstawowe normy przyzwoitości w życiu publicznym" - ocenili politycy.

"Wyrażamy jednak przekonanie, że na gruncie dotychczasowych osiągnięć, w demokratycznym procesie budowania wspólnej przyszłości, w ramach gospodarki rynkowej, z respektem dla niezbywalnych praw człowieka - w tym także praw socjalnych i kulturowych - jesteśmy w stanie wypracować właściwe odpowiedzi na palące wyzwania" - czytamy w deklaracji Millera i Celińskiego.

Autorzy dokumentu nawiązali również do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. "Polska polityka ugina się pod ciężarem rytualnych sporów, nieistotnych kłótni, podziałów i uzurpatorskich ambicji. Partie polityczne zamiast formułować alternatywne propozycje rozwoju zajmują się interesami swoich członków i aktywistów" - uważają b. premier i poseł SdPl.

Miller i Celiński opowiedzieli się ponadto za dalszą integracją w ramach Unii Europejskiej. "Przyszłość Europy i dobrostan Polski związane są z silniejszą integracją w ramach Unii Europejskiej. Jest ona już potęgą gospodarczą. Musi stać się także potęgą polityczną" - podkreślili politycy lewicy.

"Jesteśmy za wspólnotą sfederalizowaną, z osobowością prawną i podmiotowością międzynarodową. Jesteśmy za wspólnotą wolnych i niepodległych państw skupionych w Federacji Państw Zjednoczonej Europy czerpiących swoje bogactwo z różnorodności zrzeszonych w niej narodów" - napisali autorzy deklaracji.

Według nich, misją i celem lewicy powinno być "zlikwidowanie dystansu dzielącego Polskę od najwyżej rozwiniętych krajów Unii" i "wyrównanie jakości życia Polaków" z poziomem życia "obywatelami nowoczesnej cywilizacji europejskiej".

"Uważamy, że wokół tego minimum programowego i na płaszczyźnie prezentowanej deklaracji integrować powinna swe działania współczesna polska lewica. Reprezentujemy jej różne nurty, ale mimo trudnych wspomnień z niedawnej przeszłości nie widzimy w innych partiach lewicowych politycznych wrogów" - zadeklarowali.

Rozmowy Okrągłego Stołu trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Rezultatem obrad były m.in. pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu (według parytetu: 65 proc. mandatów dla PZPR i środowisk z nią związanych, 35 proc. miejsc - dla kandydatów bezpartyjnych) oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, które odbyły się 4 czerwca. W efekcie tych wyborów powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego.

pap, keb
 0

Czytaj także