Borusewicz spotkał się z Kubiliusem

Borusewicz spotkał się z Kubiliusem

Dodano:   /  Zmieniono: 
O sytuacji polskiej mniejszości na Litwie, a także o Karcie Polaka, rozmawiał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz ze składającym wizytę w Warszawie premierem Litwy Andriusem Kubiliusem.

Według informacji z Kancelarii Senatu, Borusewicz przypomniał, że "Senat RP jest opiekunem polskiej diaspory i pracując nad Kartą Polaka nie spodziewał się, że stworzy ona problemy Polakom na Litwie".

Problemy z Kartą Polaka mają dwaj posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Waldemar Tomaszewski i Michał Mackiewicz. Niektórzy litewscy politycy uważają, że posiadanie Karty może wiązać się z zobowiązaniami wobec Polski, a posłowie, którzy składają przysięgę, nie mogą mieć zobowiązań wobec obcego państwa.

Marszałek Senatu "zapewnił, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie ułatwień na terytorium Polski dla Polaków mieszkających poza granicami; chodziło zwłaszcza o Polaków spoza UE".

"Karta Polaka w żaden sposób nie narusza lojalności obywateli w stosunku do krajów, w których mieszkają, a jedynie potwierdza więź z narodem polskim" - mówił marszałek. Dodał, że ta kwestia w cień usunęła sprawę zwrotu ziemi, pisowni polskich nazwisk, polskiego szkolnictwa.

Premier Litwy zapewnił - napisano w informacji z Kancelarii Senatu - że "sprawy polskiej mniejszości na Litwie są jedną z najważniejszych trosk nowego rządu".

Dodał, że "polska mniejszość na Litwie ma w porównaniu z mniejszością polską w innych krajach duże możliwości rozwoju inicjatyw kulturalnych, ma też rozwinięte szkolnictwo; są jednak sprawy, których rozwiązanie wymaga więcej czasu jak np. zwrot ziemi".

Litewski premier "wyjaśnił, że nie ma problemu ze zwrotem gruntów na terenach wiejskich, natomiast w dużych miastach ta kwestia wymaga szczególnych rozwiązań". Zaznaczył, że "problem z Kartą Polaka jest także zaskoczeniem dla nowego rządu na Litwie", ale zdaniem litewskiego premiera, "rozstrzygniecie tej kwestii leży po stronie polskiej".

W opinii litewskich prawników posiadanie Karty Polaka wprowadza zasadę lojalności wobec państwa polskiego. Zdaniem premiera Kubiliusa nowelizacja tej ustawy zniosłaby napięcie na Litwie.

Według Borusewicza "nowelizacja Karty Polaka byłaby przyznaniem racji tym, którzy ją krytykują". Jeszcze raz podkreślił, że "Karta nie jest obywatelstwem i obowiązuje tylko na terytorium Polski".

W opinii marszałka Senatu "trzeba wspólnie pracować nad usuwaniem nieporozumień, gdyż jest wiele innych, ważniejszych kwestii, wymagających ścisłej współpracy obu państw".

Borusewicz podkreślił, że wizyta premiera Litwy w Polsce zbiegła się z problemami energetycznymi w Unii Europejskiej.

Problemy z dostawami rosyjskiego gazu - zdaniem marszałka Senatu -  powinny skłonić Polskę i Litwę do jak najlepszej współpracy. Tymczasem, w jego ocenie, drobne sprawy komplikują stosunki między obu krajami.

Politycy rozmawiali ponadto o budowie mostu energetycznego łączącego polski i litewski system energetyczny i budowie bezpieczeństwa energetycznego w Europie.

Wcześniej w środę szef litewskiego rządu spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. W czwartek będzie rozmawiał z prezydentem Lechem Kaczyńskim.

ND, PAP
 0

Czytaj także