Sejm uczcił pamięć Eugeniusza Kwiatkowskiego

Sejm uczcił pamięć Eugeniusza Kwiatkowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Sejm uczcił pamięć wicepremiera II Rzeczypospolitej Eugeniusza Kwiatkowskiego w 120. rocznicę jego urodzin.

"W 120. rocznicę urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, wicepremiera i ministra skarbu w rządach II RP, Sejm postanawia oddać hołd temu wybitnemu twórcy i realizatorowi koncepcji rozwoju polskiej gospodarki" - głosi uchwała przyjęta przez Sejm przez aklamację.

Jak podkreślono w uchwale, "roztropne działania" Eugeniusz Kwiatkowskiego w sferze polityki przemysłowej, handlowej i walutowej przyniosły jedne z najszybszych w ówczesnej Europie wzrostów gospodarczych i poprawy warunków życia polskiego społeczeństwa.

Przypomniano, że w latach 1926-1930 Eugeniusz Kwiatkowski jako minister przemysłu i handlu opracował trzyletni program stabilizacyjny na lata 1927-30, a także nadzorował budowę portu i miasta Gdyni, będącej najważniejszym portem II Rzeczypospolitej.

Podkreślono, że od października 1935 r. do września 1939 r. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem ds. gospodarki i ministrem skarbu. "W tym czasie czuwał nad realizacją wielkiego zdania gospodarczego i obronnego, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy" -  głosi uchwała.

"COP realizowany na obszarze 60 tys. kilometrów kwadratowych zamieszkany przez ponad 5,5 mln ludności - którą przeważającą większość stanowili mieszkańcy ubogich wsi - jest modelowym przykładem racjonalnej polityki rozwoju, obejmującej rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, budowę i modernizację zakładów oraz budowę osiedli miejskich dla pracowników z cała infrastrukturą, co można uznać za antycypację polityki regionalnej w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia" - czytamy.

W uchwale przypomniano też, że po II wojnie światowej Eugeniusz Kwiatkowski był delegatem rządu ds. odbudowy gospodarki wybrzeża i wówczas "w pewnym stopniu przez krótki czas były kontynuowane jego przedwojenne zamierzenia".

"Z powodów politycznych został w PRL odsunięty od pełnienia funkcji gospodarczych. Umarł w zapomnieniu. Sejm RP stwierdza, że Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce" - głosi uchwała, którą odczytał marszałek Bronisław Komorowski.

Eugeniusz Kwiatkowski urodził się 30 grudnia 1888 w Krakowie. Był polskim politykiem i działaczem gospodarczym II Rzeczypospolitej. Stworzył czteroletni plan inwestycyjny przewidujący rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Zmarł 22 sierpnia 1974 w Krakowie.

ab, pap

 2

Czytaj także