Mniej pieniędzy na dziecięcy wypoczynek

Mniej pieniędzy na dziecięcy wypoczynek

MEN dysponuje dużo mniejszymi środkami na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Mniej dostaną też organizacje występujące o to dofinansowanie.
W ubiegłym roku ministerstwo edukacji dysponowało kwotą 18 mln zł na zlecanie zadań państwowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Z kwoty tej 9 mln zł wydano na dotowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dofinansowano wypoczynek ponad 90 tys. uczestników koloni i obozów.
W tym roku na zadania zlecone przydzielane przez MEN przeznaczono w budżecie tylko 6,06 mln zł.
Zlecanie zadań odbywa się w tym roku w dwóch edycjach. Pierwsza została zamknięta 10 kwietnia, druga - 30 maja. Na pierwszą edycję napłynęło ok. 560 wniosków o dofinansowanie wypoczynku dzieci, na drugą - 514 wniosków.
W pierwszej edycji rozdzielono już na zadania związane z wypoczynkiem dzieci 2,7 mln zł. Jaka kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku podczas drugiej edycji okaże się dopiero za miesiąc.
Zleceniobiorcy dostaną w tym roku mniej środków. Sam Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał w zeszłym roku 3,7 mln zł dotacji, a Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - 1,3 mln zł. W tym roku takie kwoty nie są możliwe.
Do największych zleceniobiorców w latach ubiegłych, obok ZHP i ZHR, było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Niezależne Zrzeszenie Studentów, archidiecezjalne i diecezjalne organizacje Caritas.
nat, pap

Czytaj także

 0