IPN będzie współpracował z Muzeum Holokaustu

IPN będzie współpracował z Muzeum Holokaustu

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Przebywający z wizytą w USA prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Janusz Kurtyka, podpisał umowę o współpracy IPN z Muzeum Holocaustu. Kurtyka podkreślił, że umowa pozwoli przede wszystkim na współpracę w dziedzinie wymiany materiałów archiwalnych. W jej ramach IPN będzie m.in. dygitalizował interesujące stronę amerykańską archiwalia. Polska zaś interesuje się np. ciekawymi zbiorami filmów i zdjęć z zasobów muzeum.
- Muzeum dysponuje kopiami archiwów spoza Polski, w których mogą być informacje interesujące nas w związku z naszymi projektami badawczymi, m.in. związanymi z gromadzeniem informacji o Polakach, którzy ginęli lub byli represjonowani ratując Żydów - tłumaczył korzyści z podpisania umowy prezes IPN. - Dotychczasowe doświadczenia naszej współpracy są jak najlepsze. Jak sądzę, opinia taka formułowana jest obustronnie. Zależało nam, aby Muzeum Holocaustu otrzymało mocny sygnał, że IPN przywiązuje dużą wagę do tej współpracy. Jako IPN, deklarujemy gotowość do podejmowania wszystkich, nawet najbardziej drażliwych problemów, oraz otwartość naszych archiwów - dodał.

Po wizycie w Waszyngtonie Kurtyka uda się do Nowego Jorku, gdzie odwiedzi Instytut Badań Żydowskich YIVO i Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego. Spotka się też z zarządem Instytutu Piłsudskiego oraz z Polonią.

PAP, arb

 3

Czytaj także