Komisja Finansów żąda poprawek do projektu budżetu na 2010 r.

Komisja Finansów żąda poprawek do projektu budżetu na 2010 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sejmowa komisja Finansów publicznych opowiedziała się w środę za wprowadzeniem dziewięciu poprawek do projektu ustawy budżetowej na 2010 r. Przewidują one m.in., że dodatkowe 120 mln zł zostanie przeznaczone na rezerwę związaną z dopłatami do paliwa rolniczego. O 151 mln zł ma być jednak zmniejszona dotacja dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
We wtorek, podczas drugiego czytania projektu budżetu na 2010 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu, posłowie zgłosili 78 poprawek. W środę zajęła się nimi Komisja Finansów Publicznych. Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez komisję zmian znalazła się poprawka zgłoszona przez PSL, przewidująca zmniejszenie dotacji dla ARiMR. Pieniądze te mają m.in. powiększyć o 120 mln zł rezerwę celową na dopłaty do paliwa rolniczego. Wnioskodawcy są zdania, że w przyszłym roku liczba wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego będzie większa od przewidywanej przez rząd. Pozostała część pieniędzy zabranych Agencji ma zasilić m.in. budżety wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (16 mln zł ), Centrum Doradztwa rolniczego (2 mln zł), czy inspektorów rybołówstwa morskiego (3 mln zł).

Poprawki

Komisja opowiedziała się także za przyjęciem poprawki PSL zakładającej zmniejszenie rezerwy celowej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego o 6 mln zł. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na zwiększenie dotacji dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Mniejsze przesunięcia środków przewidują poprawki posłów PO, które także uzyskały uznanie Komisji. Zgodnie z jedną z nich, 3 mln zł zyska Najwyższa Izba Kontroli. Środki te będą pochodzić ze zmniejszenia budżetów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Komisja, wbrew stanowisku Ministerstwa Finansów, pozytywnie zaopiniowała jedną poprawkę PiS. Przewiduje ona zwiększenie wartości kosztorysowej budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Miałaby ona wzrosnąć z 1 mld zł 88 mln do 1 mld zł 529 mln zł. Zgodnie z poprawką, inwestycja zakończyłaby się nie w 2012 r., jak zakłada projekt budżetu, ale w 2015 r.

Głosowanie już w piątek

Podczas wcześniejszych prac nad projektem, 2 grudnia, komisja opowiedziała się za przyjęciem 35 poprawek ze 108 zgłoszonych. Przewidują one zwiększenie dochodów państwa o 1 mln zł oraz ograniczenia wydatków. Komisja pozytywnie zaopiniowała część poprawek zmniejszających wydatki jednostek pozarządowych, które samodzielnie przygotowują swoje budżety. Zdaniem komisji, powinny one solidarnie z instytucjami rządowymi realizować oszczędności budżetowe. W sumie komisja obcięła ich wydatki o 33,5 mln zł. Budżet Kancelarii Prezydenta zmniejszono o 4 mln zł, Kancelarii Sejmu o 9,6 mln zł, Kancelarii Senatu o 600 tys. zł, NIK o 10 mln zł, Rzecznika Praw Obywatelskich o 1,3 mln zł, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o 4 mln zł, IPN o 4 mln zł. Przyjęta została także poprawka Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przewidująca zmiany w planie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę ponad 358 mln zł. Przygotowany przez MF projekt przewiduje, że deficyt budżetowy w przyszłym roku nie przekroczy 52 mld 214 mln 216 tys. zł. Dochody mają wynieść 248 mld 868 mln 601 tys. zł, wydatki - nie więcej niż 301 mld 82 mln 817 tys. zł. Przychody z prywatyzacji sięgną ok. 25 mld zł. Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł; z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3, PIT - 36 mld zł.

Głosowanie poprawek i ustawy budżetowej zaplanowano na specjalnie w tym celu zwołanym, kolejnym posiedzeniu plenarnym Sejmu, które ma się odbyć w piątek.

PAP, dar

 1

Czytaj także