Kwiatkowski: sprzedawcy dopalaczy nie mogą domagać się odszkodowań

Kwiatkowski: sprzedawcy dopalaczy nie mogą domagać się odszkodowań

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski uważa, że nie ma podstaw, by właściciele zamkniętych w weekend sklepów z dopalaczami mogli się domagać odszkodowań od Skarbu Państwa.
Główny Inspektor Sanitarny zdecydował w sobotę o wycofaniu produktu o nazwie "Tajfun" i wszystkich podobnych do niego środków oraz o natychmiastowym zamknięciu wszystkich punktów, które je oferują. W akcję zaangażowano kilkuset inspektorów sanitarnych oraz blisko 3 tys. policjantów. Kontrolujący sklepy i hurtownie z dopalaczami zabezpieczyli specyfiki sprzedawane w tych punktach; próbki mają być przekazane do badań laboratoryjnych.

Odpowiedzialność państwa nie wchodzi w grę

Minister sprawiedliwości pytany był w poniedziałek, czy są podstawy składania przez właścicieli sklepów skarg na nękanie przez państwo. Zdaniem Kwiatkowskiego, "odpowiedzialność Skarbu Państwa wchodziłaby w grę wyłącznie, gdyby decyzja sanepidu o zamknięciu sklepu była niezgodna z  prawem". Natomiast według szefa resortu sprawiedliwości, "przedstawiciele inspekcji sanitarnej bardzo wyraźnie mówią, w oparciu o jakie przepisy podejmowali swoje działania".

Jak powiedział Kwiatkowski, zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we  właściwym postępowaniu jej niezgodności z prawem. Tymczasem - jak zaznaczył minister - działania sanepidu miały podstawę prawną w ustawie o państwowej inspekcji sanitarnej. Jej przepisy mówią m.in., że jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych "spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy". - W praktyce rozumie się w tym wypadku także sklepy - tłumaczył Kwiatkowski.

Decyzje wykonać natychmiast

Oprócz tego sanepid - jak powiedział minister sprawiedliwości -  zarządza "wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań". - Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu - podkreślił Kwiatkowski.

Dopalacze to substancje psychoaktywne, które mogą działać podobnie do narkotyków, można je legalnie kupić w Polsce. Są sprzedawane m.in. jako przedmioty kolekcjonerskie albo nawozy dla roślin. Już wcześniej przygotowano projekty ustaw wprowadzających zakaz reklamy sugerującej konsumentom, że zawarte w dopalaczach substancje działają np. jak środki odurzające oraz umożliwiającej wycofanie z handlu nawet do 18 miesięcy substancji, co do której istnieją podejrzenia, że może być szkodliwa dla zdrowia.

Od soboty prowadzona jest w całym kraju akcja GIS i policji przeciwko tym specyfikom. Objęła 1000 punktów sprzedaży. Decyzji o natychmiastowym zamknięciu punktów sprzedaży dopalaczy policjanci i  inspektorzy sanitarni nie wręczyli jeszcze właścicielom albo pracownikom ok. 200 podmiotów.

zew, PAP

 3

Czytaj także