Wielka Orkiestra

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponad 32 miliony dolarów zebrała podczas 10 lat swojej działalności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kupiła sprzęt medyczny dla blisko 400 szpitali.
Podczas pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy fundacja zebrała 1.535.440,68 dolarów. Ostatni, IX Finał zakończył się rekordowym wynikiem - zebrano 6.159.624,85 dolarów.
W sumie zebrano już ponad 32 mln dolarów. Sprzęt kupiony za tę kwotę znajduje się na 1400 oddziałach w ponad 440 szpitalach. Są to m.in.: ponad 300 aparatów do dializy otrzewiowej, 7 ambulansów, 550 inkubatorów, 46 ultrasonografów.
W ciągu dziewięciu lat działalności Orkiestra zbierała fundusze na ratowanie życia dzieci z chorobami serca, nerek, z wadami serca, dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Pieniądze zebrane podczas drugiego i trzeciego finału zostały przeznaczone na pomoc szpitalom noworodkowym i na zakup sprzętu dla dziecięcych klinik onkologicznych. Orkiestra kupiła także sprzęt dla instytucji ratujących ludzkie życie, jak straż pożarna, TOPR, GOPR i WOPR. Decyzję o tym, kogo wesprzeć w danym roku, podejmuje grono lekarzy zaprzyjaźnionych z fundacją.
les, pap