Bartoszewski Kanclerzem Orderu Orła Białego

Bartoszewski Kanclerzem Orderu Orła Białego

Dodano:   /  Zmieniono: 27
(fot. prezydent.pl)
Podczas czwartkowego posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego gremium wybrało swojego kanclerza i sekretarza. Kanclerzem Orderu został Władysław Bartoszewski, zaś sekretarzem Kapituły wybrano Aleksandra Halla.
W dziewiętnastym posiedzeniu Kapituły uczestniczyli: Wielki Mistrz Orderu Orła Białego prezydent Bronisław Komorowski oraz członkowie Kapituły: Władysław Bartoszewski, Aleksander Hall, Krzysztof Penderecki i Henryk Samsonowicz. Nieobecny na posiedzeniu był członek Kapituły prof. Wiesław Chrzanowski.

Przed posiedzeniem Kapituły prezydent wręczył nominacje jej nowym członkom. Władysław Bartoszewski, Aleksander Hall, Krzysztof Penderecki i Henryk Samsonowicz zostali powołani do składu gremium 25 lutego. - Znajduję się we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi - powiedział Władysław Bartoszewski, odbierając z rąk prezydenta Komorowskiego nominację. Bartoszewski był już członkiem Kapituły. W 2007 r. zrezygnował z członkostwa.

Podczas posiedzenia Kapituła dokonała wyboru kanclerza Orderu i sekretarza Kapituły. Kanclerzem Orderu został Władysław Bartoszewski, a sekretarzem Kapituły wybrano Aleksandra Halla. Kapituła zajęła się też sprawą wniosku ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego o odznaczenie Orderem Orła Białego reżysera Andrzeja Wajdy, jednak ani Kancelaria Prezydenta, ani członkowie Kapituły nie chcieli w czwartek informować o decyzji w tej sprawie.

Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Prezydent z tytułu swego wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy jego Kapitule. Członków Kapituły powołuje Wielki Mistrz spośród Kawalerów Orderu Orła Białego na pięć lat. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Kanclerz Orderu zastępuje Wielkiego Mistrza jako przewodniczącego Kapitule.

zew, PAP

 27

Czytaj także