Młodzi murem za emerytami

Młodzi murem za emerytami

Dodano:   /  Zmieniono: 
Organizacje młodzieżowe wszystkich opcji politycznych sprzeciwiają się rządowym planom ograniczenia emerytom i rencistom możliwości pracy zarobkowej.
Chodzi o propozycje rządu zmierzające do wprowadzenia zakazu łączenia świadczeń emerytalnych i rentowych z pracą zarobkową czy podwyższenia składki, jaką za emeryta miałby odprowadzać pracodawca do Funduszu Pracy.

W poniedziałek przedstawiciele organizacji młodzieżowych podpisali w tej sprawie wspólne oświadczenie. Sygnatariusze porozumienia reprezentują wszystkie opcje polityczne. Są wśród nich: przedstawiciele Forum Młodych Ludowców, Młodego Centrum, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Sojuszu Młodej Lewicy, Stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej, Stowarzyszeń "Młodzi Demokraci" i "Młodzi Konserwatyści" oraz Zrzeszenia Studentów Polskich.

em, pap
 0

Czytaj także