Palikot zakłada drugą partię. Zebrał 1700 podpisów

Palikot zakłada drugą partię. Zebrał 1700 podpisów

Dodano:   /  Zmieniono: 8
Janusz Palikot (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Janusz Palikot złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o rejestrację swojej drugiej partii politycznej - pod nazwą Ruch Palikota. Lider Ruchu zebrał 1700 podpisów z poparciem dla swojego ugrupowania.

To druga próba rejestracji w Sądzie Okręgowym w Warszawie ugrupowania przez Palikota. Wcześniej - w październiku 2010 roku - lider Ruchu Palikota zarejestrował partię o nazwie Ruch Poparcia. Ugrupowaniu temu jednak, z powodu niedostarczenia sprawozdania finansowego do Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), grozi wykreślenie z ewidencji partii. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych każda partia, aby mogła funkcjonować zgodnie z prawem, musi co roku przedkładać PKW sprawozdanie finansowe ze swojej działalności.

- W momencie, w którym oficjalnie zarejestrujemy Ruch Palikota, wystąpimy o wykreślenie z rejestru Ruchu Poparcia, nie czekając na dalsze rozstrzygnięcie sądu. Wiemy, że trwałoby to wiele miesięcy. Mogłoby to stworzyć niepotrzebne kłopoty formalne przed wyborami. Liczymy, że podobnie jak sześć miesięcy temu, sąd w ciągu tygodnia zarejestruje Ruch Palikota - wyjaśnił motywy swojej decyzji Palikot. Polityk poinformował też, że partia jest w trakcie koalicyjnych rozmów m.in. z Krajową Partią Emerytów i Rencistów, a także Stowarzyszeniem Wolnych Konopi. Były poseł PO zapewnił, że wierzy w swój sukces w wyborach m.in. na podstawie sondy przeprowadzonej na ponad 140 tysiącach osób. Z sondy tej ma wynikać, że poparcie dla ugrupowania Palikota "waha się na poziomie od 8 do 11 proc."

Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi ewidencję partii. Zgłoszenie nowego ugrupowania do ewidencji powinno zawierać nazwę, skrót nazwy, adres adresu siedziby partii oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia należy dołączyć statut partii oraz podpisy, co najmniej 1000 osób popierających nowe ugrupowania. Jeśli sąd nie ma zastrzeżeń co do złożonych dokumentów, powinien dokonać wpisu niezwłocznie.

PAP, arb

 8

Czytaj także