Suchocka honorowym doktorem UKSW

Suchocka honorowym doktorem UKSW

Dodano:   /  Zmieniono: 
Hanna Suchocka (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej została doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uhonorowana została w uznaniu zasług dla państwa w okresie pełnienia funkcji premiera oraz uregulowania relacji między Kościołem a państwem.
Była premier jest pierwszą kobietą, która została honorowym doktorem tej uczelni. - Ośmielam się twierdzić, iż jakkolwiek pani Hanna Suchocka jest kobietą, to jednocześnie jest "wybitnym mężem stanu". Dlaczego? Dlatego, że mężem stanu jest polityk bez względu na płeć, który dla dobra wspólnego podejmuje odważne decyzje, mające dalekosiężne i pożyteczne skutki w skali krajowej i międzynarodowej - mówił w laudacji ks. prof. Józef Krukowski.

"Ona zdecydowała o konkordacie"

- Niewątpliwie do takich decyzji, jakie w swoim czasie podejmowała pani dr Hanna Suchocka, należy podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską w dniu 28 lipca 1993 r. Była to jej suwerenna decyzja, jako Prezesa Rady Ministrów, którą podjęła na własną odpowiedzialność - podkreślił. Jak mówił, decyzja ta miała epokowe znaczenie w procesie normalizacji stosunków między państwem polskim a Stolicą Apostolską oraz  stabilizacji prawnej Kościoła katolickiego w Polsce. Według Krukowskiego miała też wpływ na sytuację innych związków wyznaniowych w naszym kraju, gdyż gwarancje w niej zapisane na drodze ustawowej zostały rozszerzone także na inne związki. Krukowski przypomniał także, że model normalizacji stosunków między państwem a  Kościołem w formie umowy międzynarodowej stał się wzorem dla innych demokratycznych państw postkomunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, jak Chorwacja, Węgry, Słowenia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Albania, Bośnia i Hercegowina.

Z kolei Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, metropolita warszawski, abp Kazimierz Nycz, gratulując uhonorowanej powtórzył za rektorem UKSW ks. prof. Henrykiem Skorowskim, że "każdy uniwersytet, każda uczelnia nadając stopnie doktora honoris causa pragnie, by tymi stopniami wyróżnić ludzi wybitnych, zasłużonych, a  równocześnie, by w tych wyróżnionych mieć swego rodzaju wizytówki, i  chlubić się tymi, których wyróżniono honorowym doktoratem uczelni". - Jestem głęboko przekonany, że ten dzisiejszy doktorat spełnia te wymogi w stopniu wybitnym - podkreślił.

Suchocka dziękuje Mazowieckiemu

W uroczystości uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, metropolita gnieźnieński, Prymasem Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisław Budzik, a także były premier Tadeusz Mazowiecki, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Władysław Bartoszewski. Hanna Suchocka dziękując zgromadzonym szczególnie dziękowała Mazowieckiemu za wspólne prace nad konstytucją i Bartoszewskiemu, za to, że będąc ministrem spraw zagranicznych zadecydował o tym, że została ambasadorem w Watykanie.

Znamienne cytaty

Swój wykład Suchocka poświęciła tematowi - jak zaznaczyła -  niezwykle aktualnemu problemowi rozumienia wolności religijnej we  współczesnym świecie. - "W cywilizowanym społeczeństwie religia nie może być spychana na margines, lecz musi być obecna w życiu społecznym i  uczestniczyć w publicznej debacie" - te słowa wypowiedział Benedykt XVI w  przemówieniu w siedzibie brytyjskiego parlamentu w Westminster Hall we  wrześniu ubiegłego roku. I kolejny cytat: "Wiara nie może być przeżywana tylko we  wnętrzu ludzkiego ducha. Ona musi znaleźć swój zewnętrzny wyraz w życiu społecznym". Te słowa powiedział Jan Paweł II. Znamienne zestawienie słów dwóch papieży, dzieli je kilkadziesiąt lat, ale zasadnicze wyzwanie pozostaje takie samo - powiedziała była premier.

10 lat w Watykanie

Hanna Suchocka w latach 1980–1985 była posłanką na Sejm z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. W latach 1989–2001 sprawowała mandat posła na Sejm kolejno: z ramienia Komitetu Obywatelskiego, z listy Unii Demokratycznej, z listy Unii Wolności. Od lipca 1992 r. do października 1993 była premierem. W 1997 w  rządzie Jerzego Buzka z rekomendacji Unii Wolności objęła stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W 2000 r. po  rozpadzie koalicji z AWS podała się do dymisji. Od 2001 r. zajmuje stanowisko ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej. Jest także ambasadorem RP przy Zakonie Maltańskim.

zew, PAP

+
 0

Czytaj także