Polskie planetoidy

Dodano:   /  Zmieniono: 
W kosmosie krążą dwie kolejne "polskie" planetoidy. Odkryte w 1997 roku zostały nazwane imieniem prof. Kazimierza Kuratowskiego i prof. Stefana Mazurkiewicza.
Planetoida 26205 otrzymała imię wybitnego matematyka - Kazimierza Kuratowskiego (1896-1980) - profesora Politechniki Lwowskiej i  Uniwersytetu Warszawskiego, członka PAU i PAN, wieloletniego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i  wiceprezesa Międzynarodowej Unii Matematycznej. Prof. Kuratowski był autorem licznych prac z topologii, teorii mnogości i logiki matematycznej.

Druga z "polskich" planetoid - 27975 - została nazwana imieniem Stefana Mazurkiewicza (1888-1945) - profesora Uniwersytetu Warszawskiego, członka PAU, jednego z założycieli warszawskiej szkoły matematycznej. Prof. Mazurkiewicz zajmował się analizą matematyczną i rachunkiem prawdopodobieństwa.

Nazwy nowym planetoidom nadaje Komisja Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

W kosmosie krąży już kilka "polskich" planetoid. Noszą one imiona wybitnych polskich twórców i uczonych: Adama Mickiewicza, Stanisława Lema, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Krzysztofa Pendereckiego, a także Jana Heweliusza, Tadeusza Banachiewicza, Grzegorza Sitarskiego, Alfreda Tarskiego, Marii Curie- Skłodowskiej, Stefana Banacha, Jana Łukasiewicza. Międzynarodowa Unia Astronomiczna uhonorowała też poznańskich astronomów -  Tadeusza Michałowskiego i Tomasza Kwiatkowskiego, zajmujących się badaniem planetoid.

Podczas posiedzenia Komisja Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Astronomicznej nadała też szereg nazw innym planetoidom. Uczciła pamięć ofiar zamachu 11 września 2001 w Nowym Jorku nadając planetoidom 8990, 8991 i 8992 nazwy Compassion (Współczucie), Solidarity (Solidarność) i Magnanimity (Wielkoduszność). Zostały one odkryte w obserwatoriach w różnych częściach świata - w  Chile, Chinach i na Słowacji -  symbolizują więc międzynarodową solidarność z ofiarami zamachu - uważa komisja.

em, pap