Program pielgrzymki Jana Pawła II

Program pielgrzymki Jana Pawła II

Dodano:   /  Zmieniono: 
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło oficjalny, ramowy program podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski.
Papież będzie przebywał w Polsce od godz. 18.15 w piątek 16 sierpnia, do godz. 18.30 w poniedziałek 19 sierpnia. Pielgrzymka obejmie tylko Kraków i Kalwarię Zebrzydowską.
Jak wynika z programu, papież podczas prawie czterodniowego pobytu w naszym kraju wygłosi trzy oficjalne przemówienia i trzy homilie. Ponadto spotka się w Rezydencji Arcybiskupów w Krakowie z  prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim i premierem Leszkiem Millerem, a także z przedstawicielami władz lokalnych i  dobroczyńcami.
Ojciec Święty dokona poświęcenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które ma się stać światowym Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia. Z tego miejsca papież skieruje orędzie o  Bożym Miłosierdziu do całego świata.
Na krakowskich Błoniach Jan Paweł II odprawi mszę świętą, podczas której dokona czterech beatyfikacji: ks. arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Wojciecha Balickiego, ojca Jana Beyzyma i  siostry Sancji Janiny Szymkowiak. Jan Paweł będzie też przewodniczył modlitwie Anioł Pański, po której wygłosi okolicznościowe przemówienie.
Ojciec Święty nawiedzi również Katedrę na Wawelu oraz grób swoich rodziców na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W ostatnim dniu pobytu w Polsce, Jan Paweł II weźmie udział w  uroczystościach 400-lecia konsekracji Sanktuarium Męki Pańskiej i  Matki Bożej Bolesnej w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą bardzo często nawiedzał od najmłodszych lat. Pierwszy raz przebywał tam jako 10-letni chłopiec wraz ze swoim ojcem, a potem jako kapłan, biskup i arcybiskup. W sanktuarium tym przewodniczyć będzie uroczystej mszy św., podczas której wygłosi homilię.
Po nabożeństwie spotka się ze wspólnotą franciszkańską i ich rodzinami oraz władzami lokalnymi na obiedzie w refektarzu w  Kalwarii Zebrzydowskiej. Po obiedzie - jak twierdzą franciszkanie -  zaplanowany jest w specjalnie przygotowanym pokoju odpoczynek przed odlotem do Rzymu.
les, pap