Cztery gwiazdki gen. Piątasa

Cztery gwiazdki gen. Piątasa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Gen. broni Czesław Piątas został pierwszym czterogwiazdkowym generałem III RP. Awanse na stopnie generalskie wręczył w Dniu Wojska Polskiego prezydent.
Szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Czesław Piątas został pierwszym czterogwiazdkowym generałem III RP. Czterogwiazdkowy generał to najwyższy stopień w polskim wojsku.
Na stopień generała broni awansowani zostali: generał dywizji Józef Flis - zastępca szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. dywizji Ryszard Olszewski - dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
"Święto Wojska Polskiego jest najlepszą okazją, aby podziękować państwu za ofiarną służbę i wzorowe wypełnianie obowiązków, za  starania i wysiłek, aby polska armia cieszyła się społecznym zaufaniem i była traktowana przez naszych sojuszników jako odpowiedzialny partner" - powiedział Kwaśniewski podczas uroczystości odbywającej się na dziedzińcu Belwederu.
Prezydent skierował słowa uznania do generałów, którzy zakończyli czynną służbę w Wojsku Polskim. "Czas +spoczynku+ nadchodzi w  życiu każdego człowieka, ale nie każdemu jest dane przejść tak trudną i zarazem godną drogę zawodową" - mówił.
Kwaśniewski uhonorował listami generałów WP przechodzących w stan spoczynku. Listami wyróżnieni zostali m.in.: gen. broni Andrzej Dulęba, gen. dyw. Jarosław Bielecki oraz gen. bryg. Mirosław Hermaszewski.
Prezydent zwrócił się też do nowo mianowanych generałów. "Awans na stopień generalski jest wyrazem uznania dla waszych kompetencji i żołnierskiego kunsztu, widocznego przy wypełnianiu nawet najtrudniejszych zadań" - podkreślił Kwaśniewski.
Według prezydenta, polskie siły zbrojne przechodzą ważny etap modernizacji. Zaznaczył, że "jest to zadanie wyjątkowo trudne wobec nie najlepszej kondycji finansowej państwa i armii". "Dowódcom, którzy podejmują ten trud w sposób godny i skuteczny, należą się słowa najwyższego uznania; ostoją wojska są dyscyplina i subordynacja, podporządkowanie osobistych ambicji przyjętym celom i obowiązującym procedurom" - podkreślił Kwaśniewski.
les, pap
 0

Czytaj także