Szpidla w Polsce (aktl.)

Szpidla w Polsce (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pierwsza zagraniczna podróż czeskiego premiera, to podróż do Warszawy. To znaczący gest Vladimira Szpidli. Powitano go na dziedzińcu Belwederu.
Szpidla powiedział na konferencji prasowej po rozmowach z premierem Millerem, że nie padła żadna konkretna data referendum w Polsce i Czechach. Zaznaczył, że jest zgoda, iż należy koordynować rozpisanie referendów i współdziałać w ich przeprowadzaniu.
"Zgodziliśmy się, że przygotowania do referendum zarówno w  Polsce, jak i w Czechach powinny być koordynowane, powinniśmy wymieniać się informacjami, zapoznawać z zastosowanymi metodami informowania społeczeństwa, tak aby dostarczyć Polakom i Czechom jak najwięcej wiedzy na temat Unii Europejskiej" - powiedział Leszek Miller.

Polski premier podkreślił, że mimo dobrej współpracy gospodarczej obu krajów istnieje w tej dziedzinie jeszcze wiele rezerw. Zaznaczył, że obroty handlowe Polski i Czech przekraczają 3 mld dolarów, ale po stronie polskiej deficyt handlowy wynosi około 300 mln dolarów. Czechy są siódmym parterem handlowym Polski.

"Rozmawialiśmy, jak wykorzystać rezerwy i przyspieszyć wiele decyzji, które warunkują rozwój współpracy gospodarczej" -  powiedział polski premier.

Obaj premierzy podkreślali "ponadstandardowy" charakter kontaktów Polski i Czech.

Podczas spotkania z marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim rozmawiano przede wszystkim o katastrofalnej powodzi, jaka niedawno dotknęła Czechy. Czeski premier otrzymał od niego specjalnie przygotowaną księgę zawierającą zestawienie ustaw przygotowanych w trybie pilnym w polskim parlamencie po powodzi w 1997 roku.

Jak podkreślił Borowski wręczając księgę, w 1997 roku, kiedy olbrzymia powódź miała miejsce w Polsce, konieczne okazały się zmiany w wielu ustawach, aby ułatwić pomoc poszkodowanym.

Wyraził nadzieję, że być może nasze rozwiązania dadzą się zastosować także w Czechach.

Po spotkaniu Borowski powiedział, że poruszył w rozmowie z Vladimirem Szpidlą problem funduszu powodziowego. "Powiedziałem, że musimy zastanowić się nad formułą porozumienia międzynarodowego, która ułatwiłaby wzajemne okazywanie pomocy i  zapobieganie tego rodzaju klęskom. Premier Szpidla poinformował, że takie porozumienie - umowa między Polską i Czechami - jest przygotowywane. Chodzi o to, aby z obu stron granicy można było taką pomoc okazywać, aby procedury były znane oraz by było wiadomo, kto co ma robić.
Poruszana była także sprawa integracji europejskiej i współdziałania w tej dziedzinie.

"Polska już od pewnego czasu sugerowała krajom Grupy Wyszehradzkiej, aby jednoczyć swoje wysiłki, uzgadniać niektóre stanowiska i próbować występować wspólnie wobec UE. Bardzo się ucieszyłem, że premier Szpidla widzi taką konieczność i możliwość. Uważa też, że jest szereg spraw, w których mamy bardzo podobną sytuację i powinniśmy występować wspólnie, nawiązać bliższe kontakty i wymieniać się doświadczeniami" - podkreślił Borowski.

Później premierzy Polski i Czech spotkali się z przedstawicielami polskich organizacji, instytucji i służb, które zaangażowały się w  niesienie pomocy czeskim powodzianom. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci m.in.: straży pożarnej, policji, wojska, władz Warszawy i Kłodzka, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Radia Zet oraz Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

"Powódź, która w tym roku dotknęła mój kraj, a w 1997 roku wasz, pokazała, że nasze stosunki nie są oparte na słowach, ale na zaufaniu i ludzkiej solidarności" - powiedział premier Czech. Dodał, że nie ma wątpliwości, że pomoc, jaka dotarła do Czech z Polski, była największa.

Żona premiera Czech Valerie złożyła też wizytę burmistrzowi Gminy Warszawa-Centrum Janowi Witesce. W ubiegłym tygodniu zarząd Gminy przeznaczył na pomoc dla zalanej wodą Pragi 500 tys. zł.

Wieczorem obaj szefowie rządów z małżonkami wezmę udział w  uroczystym koncercie z okazji pierwszej rocznicy wydarzeń 11 września, który odbędzie się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i  Nauki.

W czwartek Szpidla spotka się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Poźniej weźmie udział - wraz z Leszkiem Millerem i  premierem Słowacji - w Forum Gospodarczym w Krynicy.

Głównymi tematami rozmów szefa czeskiego rządu Vladimira Szpidla w Warszawie jest integracja europejska, rozszerzenie NATO i współpraca gospodarcza Polski i Czech.

les, pap