Jest szansa na pojednanie Kościoła katolickiego i prawosławnego? Co trzeci badany w to nie wierzy

Jest szansa na pojednanie Kościoła katolickiego i prawosławnego? Co trzeci badany w to nie wierzy

Co trzeci Polak nie wierzy w pojednanie Kościoła katolickiego i Kościoła prawosławnego (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Blisko trzy czwarte (71 proc.) Polaków potrafi ocenić relacje między katolicyzmem a prawosławiem, w tym ponad połowa (54 proc.) określa je jako poprawne, a nieliczni (4 proc.) jako bardzo dobre - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Według CBOS ocena relacji między katolicyzmem a protestantyzmem, judaizmem oraz islamem sprawia ankietowanym znacznej więcej trudności. Co najmniej dwie piąte (od 42 proc. do 45 proc.) nie jest w stanie określić jakości tych stosunków.

Katolicy negatywnie nastawieni do islamu?

Ci natomiast, którzy mają wyrobioną opinię na ten temat - jak podkreśla CBOS - oceniają je bardzo różnie, w zależności od wyznania. W przypadku protestantyzmu oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi (42 proc. wobec 16 proc.). Jeśli chodzi o judaizm, opinie wskazujące na dobre relacje (29 proc.) niemal równoważą się z opiniami, że stosunki te pozostawiają wiele do życzenia (26 proc.), natomiast w postrzeganiu relacji między katolicyzmem a islamem zdecydowanie przeważają oceny negatywne nad pozytywnymi (46 proc. wobec 12 proc.).

Z badań CBOS wynika, że Polacy uważają, iż pojednanie i zmniejszenie istniejących barier możliwe jest przede wszystkim między katolicyzmem a pozostałymi wyznaniami chrześcijańskimi: prawosławiem (55 proc.) i protestantyzmem (43 proc.), a więc tymi, których stosunki z katolicyzmem oceniane są relatywnie najlepiej. Znacznie bardziej pesymistycznie - według CBOS - respondenci postrzegają szanse zbliżenia między katolicyzmem a pozostałymi religiami monoteistycznymi - judaizmem (34 proc.), a tym bardziej z islamem (21 proc.).

Jest szansa na zbliżenie?

Szansę na zbliżenie między katolicyzmem a prawosławiem dostrzega ponad dwie trzecie tych, którzy osobiście znają przynajmniej jednego wyznawcę prawosławia (69 proc.). O możliwości pojednania między katolicyzmem a protestantyzmem mówi dwie trzecie osób znających co najmniej jednego wyznawcę protestantyzmu (66 proc.), a zmniejszenie barier między katolicyzmem i judaizmem uważa za realne blisko trzy piąte (58 proc.) tych, którzy znają wyznawcę tej religii. Natomiast osoby znające przynajmniej jednego muzułmanina chociaż prawie dwukrotnie częściej niż ogół badanych dostrzegają szanse na pojednanie między katolicyzmem i islamem (39 proc.), w większości (53 proc.) uznają je za nierealne.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 5-12 lipca tego roku na liczącej 960 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

ja, PAP

Czytaj także

 4
 • hajter   IP
  Pojednanie kościoła katolickiego i prawosławnego,
  nie zależy od dobrej woli, polskich hierarchów kościelnych i Cyryla. O tym może decydować Watykan i Cyryl, odnośnie Terenu Rosji. Cyryl w rankingu Patriarchów prawosławnych jest klasyfikowany na 6 miejscu.
  • 0.p.   IP
   Powtorna religijna paranoja...
   • o co chodzi   IP
    a to jest jakiś konflikt między prawosławiem, a katolicyzmem? a o co chodzi, bo nie wiem. Mogę się tylko domyślać, że Watykan życzyłby sobie, aby Pan Cyryl abdykował i Papież przejołby interesy na Wschodzie... czy o to chodzi, proszę o poważne wyjaśnienie.
    • Thadee   IP
     co to znaczy pojednanie kościoła a relacje pomiędzy wyznawcami różnych religii ??? osoba robiąca ten i taki sondaż jest niepoważna. To robienie sieczki w mózgach...