Konflikt w koalicji?

Konflikt w koalicji?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rada Naczelna PSL opowiedziała się za odrzuceniem przez Sejm weta prezydenta do ustawy o biopaliwach. Poparła też projekt ustawy ws. uzupełnienia dopłat bezpośrednich z budżetu.
"Rada Naczelna jednoznacznie odniosła się do weta prezydenta. Uważamy, że weto prezydenckie powinno być odrzucone. Natomiast jakieś korekty - nie żaden nowy projekt - korekty, oczywiście uważamy, że są możliwe" - powiedział szef PSL i wicepremier Jarosław Kalinowski na konferencji prasowej, zorganizowanej w  trakcie obrad Rady.

Rada poparła również projekt przygotowywanej przez klub PSL ustawy, która ma regulować zasady uzupełniania poziomu dopłat bezpośrednich z budżetu państwa. Ludowcy mają złożyć ten projekt w Sejmie w przyszłym tygodniu.

Rada Naczelna PSL ma także opowiedzieć się za koniecznością uchwalenia jeszcze przed referendum unijnym ustawy regulującej obrót ziemią w Polsce.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Rada nie zajęła się oceną wynegocjowanych warunków akcesji Polski do UE i ustaleniem stanowiska PSL w sprawie integracji. Rada ma zająć się tym na  marcowym posiedzeniu.

Podjęte uchwały mogą wywołać napięcie w koalicji rządzącej ze względu na odmienne stanowisko SLD w wielu sprawach. Ludowcy uważają jednak - jak powiedział wiceprezes PSL Eugeniusz Kłopotek - iż "trzeba być konsekwentnym w realizacji porozumienia koalicyjnego". "W tym porozumieniu zapisane są ustalenia ważne z naszego punktu widzenia, ale ważne nie tylko dla rolnictwa, a dla całej gospodarki" - powiedział Kłopotek. Wymienił ustawę o biopaliwach i  sprawę ustawy o ustroju rolnym oraz zagwarantowanie uzupełnienia dopłat z budżetu państwa.

"Skoro powiedziało się po Kopenhadze, że polscy rolnicy w  pierwszym roku po wejściu do UE otrzymają 55 proc. dopłat bezpośrednich, w drugim 60 proc. a w trzecim 65 proc. to nie możemy zgodzić się z poddawaniem w niepewność tej wysokości. Takie sygnały płyną choćby z resortu finansów, stąd chcemy, aby to była pełna, jednoznaczna deklaracja i gwarancja polskiego rządu koalicyjnego, że rolnicy to otrzymają" - powiedział.

W jego opinii, marzec będzie decydującym miesiącem dla koalicji rządowej.

em, pap

 0

Czytaj także