Waniek zamiast Brauna (aktl.)

Waniek zamiast Brauna (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Danuta Waniek została wybrana przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na miejsce Juliusza Brauna, który we wtorek zrezygnował z tej funkcji.
Za jej kandydaturą głosowało pięciu członków Rady, trzech (Juliusz Braun, Jarosław Sellin i Lech Jaworski) wstrzymało się od  głosu. W głosowaniu nie uczestniczyła sama Waniek.

Danuta Waniek tuż po swoim wyborze na przewodniczącą zapowiedziała, że będzie namawiać prezydenta do przyjęcia dorocznego sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Aleksander Kwaśniewski deklarował, że sprawozdania nie podpisze.

Waniek ma się spotkać z prezydentem jeszcze w środę o godz. 18.00. "Będę namawiać prezydenta do tego, żeby przynajmniej zawiesił tę swoją opinię do momentu przedstawienia mu sprawozdania i dyskusji merytorycznej, która zawsze temu powinna towarzyszyć" - powiedziała nowa przewodnicząca Rady. Taka jest moja rola, a w zmianę opinii prezydenta wierzą też inni członkowie Rady, dodała.

Pytana o podtrzymywany przez prezydenta apel o dymisję wszystkich członków Rady, Waniek odparła: "Mam nadzieję, że prezydent da mi cień szansy".

Sprawozdanie z działalności Rady jej członkowie przyjęli w środę. W głosowaniu trzy osoby (Juliusz Braun, Jarosław Selin, Waldemar Dubaniowski) wstrzymały się od głosu. Sprawozdanie do końca marca ma zostać przekazane prezydentowi, Sejmowi i Senatowi. Gdyby nie przyjął go żaden z tych trzech organów, Rada zostałaby rozwiązana.

em, pap

Czytaj także

 0