FOR krytykuje premiera za odwołanie prezes UOKiK

FOR krytykuje premiera za odwołanie prezes UOKiK

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Prof. Leszek Balcerowicz (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Forum Obywatelskiego Rozwoju za przyczynę odwołania ze stanowiska prezesa UOKiK podaje brak zgody na połączenie PGE z Energą. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przestała pełnić swoje funkcje w poniedziałek, po oficjalnej decyzji premiera Donalda Tuska.
W 2011 r. szefowa UOKiK nie zgodziła się na przejęcie przez PGE spółki Energa, tłumacząc to spadkiem konkurencyjności na rynku energetycznym, a także wizją podwyżek cen i groźbą manipulacji przy nich. Krasnodębska-Tomkiel nie ugięła się nawet mimo nacisków ze strony rządu.

- Uważamy, że jest to transakcja szkodliwa i nie należy jej przeprowadzać. Wyrażamy sprzeciw wobec nacisku premiera na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za przeciwstawianie się tej transakcji. Wzywamy rząd do poszanowania zasad nowoczesnego podziału władzy i powstrzymania się od wywierania wpływu na niezależny organ regulacyjny – pisze Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W dalszej części dokumentu FOR zwraca uwagę na niedostateczną ochronę stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta przed presją polityczną. - Reprezentujący inne instytucje publiczne Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) czy Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) mają w większym stopniu zagwarantowaną niezależność. Silnie chroniona jest też niezależność Narodowego Banku Polskiego. - możemy przeczytać.

Zdaniem ekspertów FOR premier w mało przekonujący sposób odwołał Krasnodębską-Tomkiel, nie podając merytorycznego uzasadnienia swojej decyzji. Zmiany na tak wysokim i odpowiedzialnym stanowisku powinny być według FOR podejmowane w sposób transparentny dla społeczeństwa, tym bardziej, jeśli wpływ na nią ma w zasadzie decyzja jednej osoby. Jak piszą dalej autorzy komentarza - w dojrzałej demokracji politycy tłumaczą merytorycznie swoje decyzje przed społeczeństwem. Powinno to w szczególności dotyczyć premiera. - podkreślają.

DK, Polskie Radio, FOR
 9

Czytaj także