Przyjdzie Unia to wyrówna...

Przyjdzie Unia to wyrówna...

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poprawa sytuacji na rynku pracy i poprawa sytuacji gospodarczej - to  najczęściej wymieniane nadzieje, związane z członkostwem w UE.
Wśród obaw wymienia się wzrost cen towarów i usług, wzrost bezrobocia, wykup majątku narodowego - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

O tym, że nastąpi poprawa na rynku pracy przekonanych jest 43 proc. badanych. Dla 22 proc. członkostwo w Unii to "lepsze perspektywy dla ludzi młodych i następnych pokoleń - dzieci, wnuków". 16 proc. ankietowanych uważa, że po wejściu do Unii nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej w kraju.

les, pap

 0

Czytaj także