Przeniosą pełnomocnika do spraw restrukturyzacji górnictwa

Przeniosą pełnomocnika do spraw restrukturyzacji górnictwa

Przeniosą pełnomocnika do spraw restrukturyzacji górnictwa (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Rada Ministrów zadecydowała o przeniesieniu obsługi i funkcjonowania pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego z Ministerstwa Gospodarki do Ministerstwa Skarbu Państwa.
Zasadnicza część zadań powierzonych pełnomocnikowi dotyczy sfery uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa, a nie uprawnień władczych państwa. Zmiana ta umożliwi efektywną i skuteczną realizację planu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Pełnomocnikiem będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

mat. prasowe

Czytaj także

 0