Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Dodano:   /  Zmieniono: 3
rodzina fot. pololia/fotolia
Do 514 zł na osobę w rodzinie wzrośnie dochód uprawniający do świadczeń z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej kwota ta wyniesie 634 zł. Podwyższone o prawie 100 zł kryteria dochodowe pozwolą większej liczbie osób korzystać ze świadczeń socjalnych. Podwyższona zostanie też wysokość przyznawanych świadczeń.
Nowe, wyższe kryteria oraz podwyższone wartości zasiłków zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r. Poszczególne świadczenia na rzecz obywateli wzrosną o 75 zł. Przykładowo od 1 października maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł, a kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł do 1 722 zł.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

    dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
    dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

– Podwyższanie kwot zasiłków jest zjawiskiem pożądanym i naturalnym, zważywszy szczególnie na proces inflacji oraz wzrost wynagrodzenia przeciętnego. Wsparcie ze strony państwa musi obejmować zarówno aktywizację działań i pomoc w znalezieniu pracy, jak i urealnienie kwot zarobków, które pozwolą na minimalną egzystencję. Redystrybuowanie dochodów budżetowych i zwiększanie świadczeń dla najuboższych jest metodą wyrównywania różnic w zarobkach Polaków. Różnice te niestety, coraz częściej są widoczne i coraz częściej ograniczają możliwości jakiegokolwiek rozwoju – mówi Piotr Szulczewski, analityk Bankier.pl.

InfoWire.pl
 3
 • alberta   IP
  Zasiłki dla potrzebujących z naszych podatków wzrastają, ale renty i emerytury jakoś cieniutko. Mam nadzieję, że wszystkie Ośrodki pomocy społecznej w Polsce przeprowadzą rzetelną weryfikację potrzebujących tej pomocy. Całe rodziny żyją od wielu lat z garnuszków opieki, a ci co naprawdę potrzebują pomocy nie mają odwagi prosić.Dziecko z rodziny patologicznej ma większe uważanie jak dziecko niepełnosprawne.
  • Karol   IP
   A zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko od 8-miu lat wynosi ciągle 153 zł / m-c.
   Najwyższy czas aby go zrewaluować przynajmnie o stopień inflacji.
   Obecnie powinien wynosić min 210 zł / m-c
   • nieugiety   IP
    Wszystko to  po osmiu latach ,,,jak sie pali grunt pod  nogami ,,,,,

    Czytaj także