Ruch Kukiz'15 złożył projekt ustawy ws. zmian w Konstytucji

Ruch Kukiz'15 złożył projekt ustawy ws. zmian w Konstytucji

Dodano:   /  Zmieniono: 39
Konstytucja RP (fot. Fotolia/PioSi)
"Sędziowie TK powinni być wybierani przez Sejm większością 2/3 ustawowej liczby posłów na dziewięcioletnie kadencje. Ponowny wybór do Trybunału jest niedopuszczalny - przewiduje projekt zmiany przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego przygotowany przez klub Kukiz'15. Aktualnie sędziowie TK wybierani są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Projekt autorstwa Kukiz'15 przewiduje, że "kadencja Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, wygaśnie w 60 dniu od dnia jej wejścia w życie. Na ich miejsce mają zostać powołani nowi sędziowie,  wybrani  na  zasadach  określonych  w  Konstytucji". Zmiany mają dotyczyć również prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, którzy mieliby być powoływani przez prezydenta spośród  co  najmniej  trzech  kandydatów  przedstawionych  przez  Zgromadzenie  Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wnioskodawca proponuje również, aby w kwestii zgodności z Konstytucją  ustawy o Trybunale Konstytucyjnym orzekał Sąd Najwyższy.


"Obecny sposób powoływania sędziów powoduje, iż w przypadku braku woli współpracy ze strony ugrupowania bądź koalicji posiadającej większość w Sejmie opozycja jest praktycznie wykluczana z obsadzania stanowisk sędziowskich w tym niezwykle istotnym dla demokratycznego porządku w państwie organie" - wskazano w uzasadnieniu projektu. Autorzy projektu podkreślili również, że "trwający od początku VIII kadencji parlamentu spór o skład TK, jak również kontrowersje wokół uchwalonej w czerwcu ustawy o TK, są koronnymi argumentami za koniecznością wprowadzenia istotnych zmian w sposobie wyboru sędziów".  Ponadto, zwrócono uwagę na to, że od 8 lat do składu sędziowskiego nie został wybrany  "żaden kandydat wskazany przez największe ugrupowanie opozycyjne". "Proponowana większość 2/3 ustawowej liczby posłów rodzi konieczność wyboru kandydatów na sędziego Trybunału w drodze konsensusu wszystkich istotnych sił parlamentarnych. Taki sposób wyboru zmuszałby Sejm do budowania kompromisów oraz wprowadzałby realny wpływ ugrupowań opozycyjnych na obsadzanie tych stanowisk" -  wyjaśniono w uzasadnieniu.

Pod złożonym przez ruch Kukiz'15 projektem podpisali się również posłowie PiS. Po debacie w Sejmie projekt został skierowany do komisji ustawodawczej, gdzie znajduje się również projekt autorstwa posłów PiS.


Galeria:
Projekt zmian w konstytucji autorstwa ruchu Kukiz'15
 39

Czytaj także