Szef MSZ prosi o międzynarodową opinię ws. Trybunału Konstytucyjnego

Szef MSZ prosi o międzynarodową opinię ws. Trybunału Konstytucyjnego

Dodano:   /  Zmieniono: 109
Witold Waszczykowski (fot. materiały prasowe)
Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej o opinię w sprawie przeforsowanej przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Jak poinformował rzecz MSZ w oficjalnym komunikacie, szef polskiej dyplomacji "wskazuje w swym wystąpieniu, że zaistniałe kontrowersje polityczne wokół Trybunału ujawniły nie tylko wątpliwości interpretacyjne co do sformułowań obowiązującej obecnie ustawy o TK, ale również brak mechanizmów prawnych pozwalających rozwiązywać skomplikowane zagadnienia, jakie ostatnio ujawniły się w praktyce orzeczniczej Trybunału". W komunikacie wskazano także, że ze względu na rolę TK w ładzie instytucjonalnym Rzeczpospolitej, "należy jak najszybciej zakończyć narosłe wokół niego kontrowersje"

"Minister jest głęboko przekonany, że międzynarodowy prestiż Komisji Weneckiej oraz jej profesjonalizm pozwolą na dokonanie obiektywnej oceny zagadnień prawnych będących przedmiotem wniosku" - podkreślił rzecznik MSZ.

"Komisja Wenecka jest ciałem doradczym Rady Europy w sprawach konstytucyjnych. Jej członkami są działający we własnym imieniu eksperci z państw członkowskich, a wśród nich profesorowie uniwersyteccy, specjaliści w dziedzinie prawa publicznego i międzynarodowego, parlamentarzyści, urzędnicy. Rolą Komisji jest udzielanie państwom członkowskim opinii prawnych, a w szczególności wspieranie ich w procesie dostosowywania i udoskonalania prawa i struktur instytucjonalnych do standardów europejskich w obszarze demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Komisja zajmuje się także propagowaniem i konsolidowaniem wspólnego dorobku konstytucyjnego państw członkowskich. Komisja działa od 1990 r. Obecnie zrzesza 60 państw członkowskich, z których 47 to państwa członkowie Rady Europy" - przypomniał Artur Dmochowski, rzecznik polskiej dyplomacji.

MSZ.gov.pl

+
 109

Czytaj także