Raport AI ws. ustawy o policji. "Rażąco narusza prawa człowieka"

Raport AI ws. ustawy o policji. "Rażąco narusza prawa człowieka"

Dodano:   /  Zmieniono: 48
(fot. Amnesty International)
"Zmiany w prawie dotyczące uprawnień policji i innych służb w Polsce w zakresie korzystania z danych telekomunikacyjnych i internetowych w poważny sposób naruszają prawo do prywatności" - czytamy w specjalnym raporcie Amnesty International na temat nowelizacji kilkunastu ustaw regulujących działania służb specjalnych.

"Celem nowej ustawy powinna być implementacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 roku, dotyczącego uprawnień służb do inwigilacji, ale w rzeczywistości nowe prawo poszerza te uprawnienia w wielu obszarach i stoi w sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski" - czytamy w raporcie.

- Nowe regulacje są zbyt niejasne, zbyt daleko idące i pozostawiają zbyt wiele pytań bez odpowiedzi. Państwo powinno zapewnić, że środki podjęte w celu zagwarantowania bezpieczeństwa społeczeństwu nie będą naruszać podstawowych praw jednostki - powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektor Amnesty International w Polsce.

W raporcie wymieniono takaże kluczowe problemy ustawy w obecnym kształcie. Podano m.in., że "ustawa zezwala na inwazyjne środki inwigilacji i poszerza zakres tzw. kontroli operacyjnej  na podstawie niedookreślonych warunków oraz niezdefiniowanego katalogu przestępstw" oraz "zezwala na użycie narzędzi inwigilacyjnych umożliwiających przechwytywanie tzw. "danych internetowych", zbieranie i analizowanie danych osobowych użytkowników Internetu, bez obowiązku składania wniosku przed każdym zgromadzeniem danych".

Stwierdzono również, że "przepisy nowej ustawy stoją w sprzeczności z międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami Polski dotyczącymi praw człowieka".

Senat przyjął nowelizację ws. zasad inwigilacji

W czwartek i piątek Senat debatował nad uchwaloną 15 stycznia przez Sejm nowelizacją kilkunastu ustaw regulujących działania służb specjalnych. Za przyjęciem nowelizacji ws. zasad inwigilacji głosowało 56 senatorów, 28 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek mniejszości Platformy Obywatelskiej, by odrzucić całą nowelę, przepadł.

amnesty.org.pl, Wprost.pl

+
 48

Czytaj także