Walki w Górskim Karabachu. MSZ wydaje oświadczenie

Walki w Górskim Karabachu. MSZ wydaje oświadczenie

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Zniszczony azerski czołg w Górskim Karabachu (fot.By Nicholas Babaian [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons=
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w związku ze wznowieniem walk w Górskim Karabachu. "Obywatelom RP przebywającym w Armenii i Azerbejdżanie zaleca się natychmiastowe opuszczenie terytorium objętego konfliktem i unikanie podróży do rejonów objętych walkami" - podkreślono.

"MSZ RP wzywa strony konfliktu do zaprzestania działań militarnych w tym rejonie i jak najszybszego powrotu do rozmów pokojowych, zapoczątkowanych w 1994 r. Uznajemy, że uregulowanie sporu terytorialnego między Armenią i Azerbejdżanem winno się odbywać wyłącznie na drodze dyplomatycznych i politycznych negocjacji z wykorzystaniem także formatu mediacyjnego Grupy Mińskiej OBWE. Sprzeciwiamy sie działaniom o charakterze wojennym, które prowadzą wyłącznie do eskalacji konfliktu. Wzywamy władze Armenii i Azerbejdżanu do przestrzegania ustaleń międzynarodowych mechanizmów procesu pokojowego i kontroli przestrzegania zawieszenia broni. Nadrzędnym priorytetem winno być jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji w strefie konfliktu. MSZ RP będzie wspierało działania wspólnoty międzynarodowej służące zaprzestaniu rozlewu krwi i zakończeniu konfliktu zbrojnego" - napisano w oświadczeniu MSZ.

"Zaleca się unikanie podróży do rejonów objętych walkami"

"Obywatelom RP przebywającym w Armenii i Azerbejdżanie zaleca się natychmiastowe opuszczenie terytorium objętego konfliktem i unikanie podróży do rejonów objętych walkami. Wskazane jest również bezwzględne stosowanie się do zaleceń właściwych służb obu państw w zakresie bezpieczeństwa. Osobom planującym podróż lub przebywającym w Armenii i Azerbejdżanie zalecamy zgłoszenie w systemie rejestracji Odyseusz" - czytamy dalej. 

Historia konfliktu

Starcia w nocy z 1 na 2 kwietnia 2016 roku były jednymi z najostrzejszych od 1994 roku, gdy etniczni Ormianie zamieszkujący Górski Karabach zdołali przejąć pełną kontrolę nad tym regionem Azerbejdżanu. 

W XIX wieku Górski Karabach zajęło Imperium Rosyjskie, w którego skład region wchodził do 1917 roku. Po rewolucji październikowej Karabach stał się elementem Federacji Zakaukaskiej, a w w 3 lata później został zajęty przez bolszewików i od 1923 roku jako fragment Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wchodził w skład ZSRS. 

Po rozpadzie sowieckiego imperium, mimo referendum o niepodległości z 1991 roku, Górski Karabach zajęły wojska Azerbejdżanu. 12 maja 1994 roku, po 3 latach walk, podpisano zawieszenie broni, a Górski Karabach stał się regionem kontrolowanym przez lokalnych bojowników wspieranych przez wojska Ormian, jednak pozostającym częścią składową Azerbejdżanu. 

msz.gov.pl, Wprost.pl

 4

Czytaj także