Borys: "Przyszedł czas próby!"

Borys: "Przyszedł czas próby!"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Andżelika Borys, nieuznawana przez władze Białorusi szefowa Związku Polaków na Białorusi wydała oficjalny apel, w którym wzywa rodaków aby nie brali udziału w "powtórce" VI zjazdu ZPB.
Zjazd odbyć się ma 27 sierpnia w Wołkowysku.

"Przyszedł czas próby! Zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili mogę być aresztowana. Wiem, że ten apel może być moim ostatnim głosem do Was na wolności" - napisała Borys. Podkreśliła, że nie ma żadnych podstaw prawnych do unieważnienia VI Zjazdu, na którym zostało wybrane nowe kierownictwo Związku Polaków na Białorusi i że pozostaje ono jedyną legalną władzą ZPB.

"Proszę was, abyście nie uczestniczyli w zjeździe zwołanym przez władzę. Wiem, że jej przedstawiciele nie dają wam spokoju, przymuszając was do przyjazdu do Wołkowyska" - zaapelowała. Według niej, "nowy zjazd będzie naruszeniem prawa białoruskiego i statutu Związku Polaków oraz dowodem mieszania się władz Białorusi w życie polskiej mniejszości".

"Rodacy, pokazaliśmy światu, że jesteśmy solidarni i silni. Wierzę, że dobro zatriumfuje i że do nas należy zwycięstwo. Proszę wszystkich Polaków i ludzi dobrej woli na świecie. Pamiętajcie o  nas!" - podkreśliła Borys w apelu.

Przypomniała, że Józef Porzecki, Andrzej Poczobut, Mieczysław Jaśkiewicz, Tadeusz Gawin, Andrzej Pisalnik, Wiesław Kiewlak, "zostali bezprawnie aresztowani i osadzeni w więzieniach".

"Ukarano ich za przywiązanie do kultury ojczystej. Ukarano ich za  miłość i szacunek do prawdy i sprawiedliwości. Siłą odebrano nam Nasz Dom Polski w Grodnie, brutalnie wyrzucając i aresztując Polaków, którzy strzegli polskości na Grodzieńszczyźnie" -  napisała Borys.

ks, pap

+
 0

Czytaj także